2.3. Dialog trasee

Vă rugăm să consultați Secțiune 5, „ Paths dacă nu știți ce este o cale.

Fig. 15.12. Dialogul Trasee

Dialogul „Trasee”

Dialogul trasee este utilizat pentru a gestiona trasee, permițând crearea sau ștergerea, salvarea, conversii de la și la selecții, etc.

2.3.1. Activarea dialogului

Acest dialog este un dialog andocabil; a se vedea secţiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Utilizarea dialogului trasee

Each path belongs to one image: paths are components of images just like layers. The Paths dialog shows you a list of all paths belonging to the currently active image: switching images causes the dialog to show a different list of paths. In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing Show Image Selection from the Tab menu.

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Notă] Notă

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Vizibilitate traseu

O pictogramă ochi deschis în cazul în care calea este vizibilă, sau un spațiu gol, altfel. Vizibilă înseamnă că o urmă a căii este desenată pe ecranul imaginii. Calea nu este de fapt afișată în pixelii imaginii cu excepția cazului în care a fost trasată sau în alt mod redare. Făcând clic în simbolul ochi se comută vizibilitatea căii.

Lanțuri de trasee

Un simbol lanț simbol este arătat în dreapta simbolului ochi în cazul în care calea este blocată la transformări, sau un spațiu gol, altfel. Blocare la transformări înseamnă că face parte dintr-un set de elemente (straturi, canale, etc), care sunt toate afectate în același mod de transformări (scalare, rotație, etc) aplicate la oricare dintre ele. Făcând clic pe simbolul lanț se comută starea de transformare-blocare a căii.

Previzualizare imagine

O mică pictogramă previzualizare care prezintă o schiță a căii. Dacă faceți clic pe icoana și glisați într-o imagine, acest lucru va crea o copie a căii în această imagine.

Nume cale

Numele căii, care trebuie să fie unic în imagine. Dublu-clic pe numele vă va permite să-l editați. Dacă numele pe care îl creați există deja, va fi adăugat un număr (de exemplu, #1 ) pentru a-l face unic.

În cazul în care lista nu este goală, la un moment dat unul dintre membri este imaginea activă, care va fi obiectul oricăror operațiuni pe care le efectuați utilizând meniul de dialog sau butoanele din partea de jos: calea activă este afișată evidențiată în listă. Făcând clic pe oricare dintre intrări va face calea activă.

Click-dreapta pe orice element din listă deschide Meniul Trasee.. De asemenea, puteți accesa meniul trasee din meniul tab.

2.3.3. Butoane

Butoanele din partea de jos a dialogului trasee corespund tuturor elementelor din meniul trasee (accesate prin clic dreapta pe o intrare în lista de căi), dar unele dintre ele au opțiuni suplimentare care se obțin prin apăsarea tastelor modificator în timp ce apăsați butonul.

Traseu nou

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Ridică acest traseu

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Coboară acest traseu

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Modificatori Acțiune
Nici una Înlocuire selecție existentă
Shift Adăugare la selecție
Ctrl Scădere din selecție
Shift+Ctrl Se intersectează cu selecția.
Selecție la traseu

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Ștergere traseu

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Meniul contextual Traseu

Fig. 15.13. Meniul contextual Traseu

Meniul contextual „Traseu”

Meniul traseu poate deschis prin clic dreapta pe un item traseu din listă în dialogul trasee sau alegând intrarea de sus ("meniul trasee") din tabul dialog trasee. Acest meniu vă oferă acces la majoritatea operațiilor care afectează trasee.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Editare atribute traseu

Editare atribute traseu deschide un mic dialog care vă permite să schimbați numele traseului. De asemenea, puteți face acest lucru făcând dublu clic pe numele din tabel în dialogul traseu.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Traseu nou

Traseu nou creează un traseu nou, îl adaugă la lista din dialogul trasee și o face calea activă pentru imagine. Acesta va deschide un dialog care vă permite să dați un nume traseului. Noul traseu este creat fără puncte de ancorare, astfel încât va trebui să utilizați instrumentul de cale să-i atribuie unele înainte de a putea fi folosit.

Ridică acest traseu

Ridică acest traseu mută traseul puțin mai sus în tabelul cu lista traseelor. Poziția traseului în listă nu are nici o semnificație funcțională, astfel încât acesta este pur și simplu doar un avantaj care vă va ajuta să păstrați lucrurile organizate.

Coboară acest traseu

coboară acest traseu mută traseul un slot mai jos în Listă din dialogul trasee. Poziția din listă nu are nici o semnificație funcțională, astfel încât aceasta este pur și simplu un avantaj pentru a vă ajuta să păstrați lucrurile organizate.

Duplică acest traseu

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Ștergere traseu

Ștergere traseu va șterge traseul curent selectat.

Îmbinare trasee vizibile

Îmbinare trasee vizibile adună toate traseele din imaginea care sunt vizibile (toate cele pentru care simbolul ochi deschis apare în dialogul traseu), și le transformă în componentele unui singur traseu. Acest lucru poate fi convenabil, dacă doriți trasarea identică a tuturor, etc.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Selecție la traseu

Această operațiune poate fi accesată în mai multe moduri:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • Din meniul de dialog trasee, cu Selecție la traseu.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selecție la traseu creează un nou traseu din selecția imaginii. În cele mai multe cazuri, calea care rezultă va urma îndeaproape furnicile în marș ale selecției, dar corespondența nu va fi, de obicei, perfectă.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Paths

Această operațiune poate fi accesată în mai multe moduri:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Stroke Paths…

Această operațiune poate fi accesată în mai multe moduri:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Copy Paths

Copy Paths copies the active path to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Indicație] Indicație

De asemenea, aveți posibilitatea să copiați și să lipiți o cale prin glisarea pictogramei sale din dialogul trasee în imaginiea țintă.

[Notă] Notă

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Lipire traseu

Paste Path creates a new path from the contents of the Path Clipboard, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. If no path has previously been copied into the clipboard, the menu entry will be disabled.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Import traseu

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.