Kapitola 15. Dialogy

Obsah

1. Úvod do dialogů
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Dialog vrstvy
2.2. Dialog Kanály
2.3. Dialog Cesty
2.4. Dialog Mapa barev
2.5. Histogram Dialog
2.6. Dialog Navigace
2.7. Dialog Historie vracení
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Dialog Stopy
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Dialog Vzorky
3.5. Dialog Přechody
3.6. Palety
3.7. Tagging
3.8. Dialog Písma
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Dialog Buffery
4.2. Dialog obrázky
4.3. Dialog Historie dokumentů
4.4. Šablony
5. File related Dialogs
5.1. Open Image
5.2. Import File Formats
5.3. Save File
5.4. Exportovat soubor
5.5. Export File Formats
6. Preferences Dialog
6.1. Introduction
6.2. System Resources
6.3. Debugging
6.4. Color Management
6.5. Image Import and Export
6.6. Experimental Playground
6.7. Tool Options
6.8. Nový obrázek
6.9. Výchozí mřížka obrázku
6.10. Rozhraní
6.11. Téma
6.12. Icon Theme
6.13. Toolbox
6.14. Dialog Defaults
6.15. Systém nápovědy
6.16. Display
6.17. Window Management
6.18. Image Windows
6.19. Vzhled okna obrázku
6.20. Formát titulku a stavové lišty obrázku
6.21. Image Window Snapping Behavior
6.22. Vstupní zařízení
6.23. Vstupní ovladače
6.24. Adresáře
6.25. Adresáře s daty
7. Miscellaneous Dialogs
7.1. Tool Presets Dialog
7.2. Tool Preset Editor
7.3. Device Status Dialog
7.4. Chybová konzole
7.5. Dashboard
7.6. Sample Points Dialog
7.7. Pointer Dialog
7.8. Symmetry Painting Dialog
7.9. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Úvod do dialogů

Dialogs are the most common means of setting options and controls in GIMP. The most important dialogs are explained in this section.