Del III.  Funksjonar i GIMP

Innholdsfortegnelse

12. Verktøyskrinet
1. Verktøyskrinet
1.1. Verktøyinnstillingane
2. Markeringsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelmarkering
2.3. Ellipsemarkering
2.4. Frihandsmarkering (Lassoverktøyet)
2.5. Tryllestaven
2.6. Markering etter farge
2.7. Intelligent saks
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Fyllverktøyet
3.3. Fargeovergangsverktøyet
3.4. Teikneverktøya (blyant, malepensel, sprøytepistol)
3.5. Blyant
3.6. Malepensel
3.7. Viskeleret
3.8. Sprøytepistolen
3.9. Fyllepennen
3.10. Kloneverktøyet
3.11. Konturverktøyet (Slør/Skjerp)
3.12. Avskygging/Etterbelysning
3.13. Utsmøring
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Flytteverktøyet
4.3. Beskjer/Endre storleik
4.4. Rotér
4.5. Skalering
4.6. Forskyvingsverktøyet
4.7. Perspektiv
4.8. Vendeverktøyet
5. Fargeverktøya
5.1. Fargebalanseverktøyet
5.2. Kulør og metning
5.3. Fargeleggingsverktøyet
5.4. Lysstyrke og kontrast
5.5. Terskelverdi
5.6. Nivåverktøyet
5.7. Kurveverktøyet
5.8. Posterisering
6. Andre verktøy
6.1. Baneverktøyet
6.2. Fargepipetta
6.3. Lupe
6.4. Måleverktøyet
6.5. Tekst
7. Farge- og indikatorområdet
7.1. Fargeområdet
7.2. Indikatorområdet
7.3. Aktivt biletområde
13. Dialogvindauge
1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Fargedialogen
3.2. Penseldialogen
3.3. Dialogen for mønsterelement
3.4. Dialogen for fargeovergangar
3.5. Palettdialogen
3.6. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til biletbehandling
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen “Biletmalar
5. Andre dialogar
5.1. Verktøydialogen
5.2. Innstillingar
5.3. Feilkonsollen
5.4. Eksportere fil
14. Menyar
1. Menyane i GIMP
1.1. Lokalmeny
1.2. Frittståande undermenyar
2. Filmenyen i verktøyskrinet
2.1. Filmenyen” i verktøyskrinet
2.2. Hent
2.3. Innstillingar
2.4. Undermenyen Dialogar
3. Menyen “Utvid” i verktøyskrinet
3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen
3.2. Modulbehandlaren
3.3. Einingsbehandlar
3.4. Lesar for programtillegg
3.5. Prosedyrelesaren
3.6. Undermenyen “Script-Fu
4. Hjelp”-menyen i verktøyskrinet
4.1. Innleiing til menyen “Hjelp
4.2. Hjelp
4.3. Aktiv hjelp
4.4. Dagens tips
4.5. Om
4.6. GIMP på Internett
5. Fil”-menyen i biletvindauget
5.1. Filmenyen
5.2. Nytt bilete
5.3. Opna
5.4. Opna ei adresse
5.5. Sist opna filer
5.6. Opna som lag
5.7. Lagra
5.8. Lagra som
5.9. Lagra ein kopi
5.10. Lagra som mal
5.11. Tilbakestill
5.12. Skriv ut
5.13. Lukk
5.14. Avslutt
6. Menyen “Rediger” i biletvindauget
6.1. Postar i menyen “Rediger
6.2. Angre
6.3. Gjenta
6.4. Angrelogg
6.5. Klipp ut
6.6. Kopier
6.7. Kopier synlege
6.8. Lim inn
6.9. Lim inn i
6.10. Lim inn som ny
6.11. Buffer
6.12. Tøm markeringa
6.13. Fyll med forgrunnsfarge
6.14. Fyll med bakgrunnsfarge
6.15. Fyll med mønsterelement
6.16. Strek opp markeringa
6.17. Strek opp bane
7. Markér
7.1. Innleiing til menyen “Markér
7.2. Marker alt
7.3. Ingen
7.4. Inverter
7.5. Gjer flytande
7.6. Etter farge
7.7. Frå bane
7.8. Markeringsbehandlaren
7.9. Fjørkant
7.10. Gjer skarpare
7.11. Krymp
7.12. Auk
7.13. Ramme
7.14. Avrunda rektangel
7.15. Slå snarmaske av/på
7.16. Lagra til kanal
7.17. Til bane
8. Vis
8.1. Innleiing til menyen “Vis
8.2. Ny visning
8.3. Punkt for punkt
8.4. Zoom
8.5. Tilpass vindauget
8.6. Full skjerm
8.7. Infovindauget
8.8. Navigeringsvindauget
8.9. Vis filtra
8.10. Vis markering
8.11. Vis laggrenser
8.12. Vis hjelpelinjer
8.13. Fest til hjelpelinjer
8.14. Vis rutenett
8.15. Fest til rutenett
8.16. Lerretfarge
8.17. Vis menylinje
8.18. Vis linjalar
8.19. Vis rullefelt
8.20. Vis statuslinje
9. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.2. Kopier
9.3. Modus
9.4. RGB-modus
9.5. Gråskalamodus
9.6. Indeksert modus
9.7. Separer
9.8. Kombiner
9.9. Transformér
9.10. Vend horisontalt; Vend vertikalt
9.11. Rotasjon
9.12. Guillotine
9.13. Lerretformat
9.14. Utskriftformat
9.15. Skaler biletet
9.16. Beskjer biletet
9.17. Automatisk beskjering
9.18. Hard autobeskjering
9.19. Flett saman synlege lag
9.20. Flat ut biletet
9.21. Hjelpelinjer
9.22. Ny hjelpelinje
9.23. Ny hjelpelinje (i prosent)
9.24. Nye hjelpelinjer frå markeringa
9.25. Fjern alle hjelpelinjer
9.26. Still inn rutenett
10. Menyen “Lag” i biletvindauget
10.1. Innleiing til menyen “Lag
10.2. Nytt lag
10.3. Kopier lag
10.4. Forankre laget
10.5. Flett saman nedover
10.6. Slett laget
10.7. Undermenyen “Stabel
10.8. Vel laget over
10.9. Vel laget under
10.10. Vel øvste laget
10.11. Vel nedste laget
10.12. Løft laget
10.13. Senk laget
10.14. Laget til toppen
10.15. Laget til botnen
10.16. Undermenyen “Fargar
10.17. Mindre metning
10.18. Inverter
10.19. Automatisk fargestrekking
10.20. Undermenyen “Auto
10.21. Jamn ut
10.22. Fargebalanse
10.23. Fargeforbetring
10.24. Normaliser
10.25. Strekk kontrast
10.26. Strekk HSV
10.27. Automatisk beskjering
10.28. Undermenyen “Masker
10.29. Legg til lagmaske
10.30. Flett lagmaske
10.31. Slett lagmaske
10.32. Rediger til lagmaske
10.33. Slå av lagmaske
10.34. Vis bare lagmaske
10.35. Maske til markering
10.36. Legg til i markering
10.37. Trekk frå markering
10.38. Snitt med markering
10.39. Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
10.40. Legg til alfakanal
10.41. Farge til alfa
10.42. Halvutflating
10.43. Grenseverdi for alfa
10.44. Alfa til markering
10.45. Legg til i markering
10.46. Trekk frå markering
10.47. Snitt med markering
10.48. Undermenyen “Transformer
10.49. Vend horisontalt
10.50. Vend vertikalt
10.51. Rotér 90° med klokka
10.52. Rotér 90° mot klokka
10.53. Rotér 180°
10.54. Valfri rotasjon
10.55. Forskyving
10.56. Sett laggrensene
10.57. Laget til biletformatet
10.58. Skaler laget
10.59. Beskjer laget
10.60. Innrett synlege lag
11. Verktøy
11.1. Innleiing til menyen “Verktøy
12. Filter”-menyen i biletvindauget
12.1. Innleiing til menyen “Filter
12.2. Gjenta siste
12.3. Vis siste på nytt
12.4. Tilbakestill alle filtra
15. Filter
1. Innføring i digitale filter
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfilter
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Slør flisfugene
3. Fargefiltra
3.1. Innleiing til fargefiltra
3.2. Tilpass FG-BG
3.3. Alien Map 2
3.4. Bytt fargar
3.5. Fargerotasjon
3.6. Fargekopling
3.7. Fargelegg frå mal
3.8. Fargeovergangskart
3.9. Kanalmiksar
3.10. Fargelegg
3.11. Farge til alfa
3.12. Separer
3.13. Kombiner
3.14. Filterpakke
3.15. TV-filter
3.16. Maks RGB
3.17. Retinex
3.18. Halvutflating
3.19. Palettutglatting
3.20. Inverter verdiar
4. Støyfilter
4.1. Innleiing til støyfiltra
4.2. Strø RGB
4.3. Fargeplukk
4.4. Strø HSV
4.5. Smelt
4.6. Sprei
5. Konturfilter
5.1. Innleiing
5.2. Gaussiske kantfinning
5.3. Kantar
5.4. Neon
5.5. Sobelrelieff
6. Forbetringar
6.1. Innleiing
6.2. Fjern annakvar linje
6.3. Støvfjernar
6.4. Fjern striper
6.5. NL-filteret
6.6. Gjer skarpare
6.7. Uskarpmaske
7. Generiske filter
7.1. Generiske filter, innleiing
7.2. Konturutjamningsmatrise
7.3. Utvid
7.4. Erodér
8. Glaseffektfilter
8.1. Glaseffektfiltra, innleiing
8.2. Legg til linseeffekt
8.3. Glasfliser
9. Lyseffektar
9.1. Innleiing til lyseffektar
9.2. Linserefleks
9.3. G-refleks
9.4. Lyseffektar
9.5. Lysglimt
9.6. Supernova
10. Forvrengningsfilter
10.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
10.2. Persienne
10.3. Bøy
10.4. Relieff
10.5. Interaktiv deformasjon
10.6. Mosaikk
10.7. Eselører
10.8. Polarkoordinat
10.9. Krusning
10.10. Skift
10.11. Avistrykk
10.12. Video
10.13. Verdiutbreiing
10.14. Bølgjer
10.15. Vind
11. Artistiske filter
11.1. Innleiing til dei artistiske filtra
11.2. Lerret
11.3. Teikneserie
11.4. Kubisme
11.5. GIMPressionist
11.6. GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
11.7. GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
11.8. Oljemaling
11.9. Fotokopi
12. Avbildingsfilter
12.1. Innleiing til avbildingsfiltra
12.2. Biletpunktkopling
12.3. Forskyving
12.4. Fraktal
12.5. Illusjon
12.6. Lag saumlause
12.7. Avbild på objekt
12.8. Papirfliser
12.9. Små fliser
12.10. Flislegg
12.11. Dekaler
12.12. Van Gogh (LIC)
13. Teiknefiltra
13.1. Innleiing til teiknefiltra
13.2. Plasma
13.3. Massiv støy
13.4. Flamme
13.5. IFS-Fraktal
13.6. Diffraksjonsmønster
13.7. CML-utforskar
13.8. Rutenett
13.9. Labyrint
13.10. Puslespel
13.11. Qbist
13.12. Sjakkbrett
13.13. Sinus
13.14. Fraktalutforskaren
13.15. Gfig
13.16. Kuledesigner
14. Kombineringsfiltra
14.1. Innleiing til kombinérfiltra
14.2. Djupfletting
14.3. Film
15. Animasjonsfiltra
15.1. Optimer
15.2. Spel av animasjonen
16. Filter for nettsider