Rejstřík

A

Adresáře s daty
Předvolby, Adresáře s daty
Alfa, Slovník pojmů

C

cesty, Cesty
Cesty, Dialog Cesty
Chytat ke mřížce, Chytat ke mřížce
Chytat na vodítka, Chytat na vodítka

D

Dialog
Barvy, Dialog Barvy
Bufferyy, Dialog Buffery
Cesty, Dialog Cesty
Dialog Přechody, Dialog Přechody
Histogram, Histogram Dialog
Historie dokumentů, Dialog Historie dokumentů
Historie vracení, Dialog Historie vracení
Kanály, Dialog Kanály
Mapa barev, Dialog Mapa barev
Nástroje, Dialog Nástroje
Obrázky, Dialog obrázky
Palety, Palety
Písma, Dialog Písma
Stopy, Dialog Stopy
Vrstvy, Dialog vrstvy
Dialog Navigace, Dialog Navigace
Dialogy
Předvolby
Panel nástrojů, Panel nástrojů
Zobrazování, Zobrazování
Rychlá maska, Rychlá maska
Úvod, Úvod do dialogů
dialogy
Předvolby, Předvolby
adresáře s daty, Adresáře s daty
Okna obrázku, Okna obrázku
Prostředí, Prostředí
Správa oken, Správa oken
Systém nápovědy, Systém nápovědy
Titulek a stav, Formát titulku a stavové lišty obrázku
Volby nástrojů, Volby nástrojů
předvolby
adresáře, Adresáře
nový obrázek, Nový obrázek
okna obrázku, Vzhled okna obrázku
rozhraní, Rozhraní
téma, Téma
Šablony, Šablony
Vzorky, Dialog Vzorky
Dithering, Slovník pojmů
Do cesty, Do cesty
Dočasný adresář, Adresáře
Doostřit, Doostřit
Duplikovat, Duplikovat

E

Efekt odlesku, Efekt odlesku

F

Filter
obecné
erodovat, Erodovat
filtr
kombinace, Sloučení hloubky
film, Film
šum, Roztřepení HSV
Filtry, Filtry
Barvy, Úvod do filtrů ze skupiny Barvy
Analýza barevné krychle, Analýza barevné krychle
Dekomponovat, Dekomponovat
Inverze hodnoty, Inverze hodnoty
Komponovat, Komponovat
Mapování barevného rozsahu, Mapování rozsahu barev
Mimozemské mapování, Mimozemské mapování 2
Mixér kanálů, Channel Mixer
Plynulá paleta, Plynulá paleta
Průměr okraje, Průměr okraje
Sada filtrů, Sada filtrů
Upravit popředí-pozadí, Upravit popředí-pozadí
Vzor vybarvení, Vzor vybarvení
Záměna barev, Záměna barev
Rozostření
Úvod, Úvod do rozostřovacích filtrů
Umění, Kubismus , Olejomalba , Fotokopie
úvod, Úvod do uměleckých filtrů
Vykreslení
Difrakční obrazce, Difrakční obrazce
Pevný šum, Pevný šum
Sinus, Sinus
filtry
Barvy
Barva do alfy, Barva do alfy
Částečně zploštit, Částečně zploštit
Kolorovat, Kolorovat
Mapování z přechodu, Mapování z přechodu
Nejvyšší RGB, Nejvyšší RGB
Rotace, Rotace barevné mapy
Videosnímek, Videosnímek
Efekty se sklem
úvod, Úvod do filtrů Efekty se sklem
efekty se světlem
úvod, Úvod do filtrů Efekty se světlem
kombinace, Úvod do filtrů kombinace
obecné
dilatovat, Dilatovat
konvoluce, Konvoluční matice
úvod, Úvod do obecných filtrů
rozostření
Gaussovo, Gaussovo rozostření
Gaussovo selektivní, Selektivní Gaussovo rozostření
Rozmazání pohybem, Rozmáznutí pohybem
Rozostření
Dlaždicovatelné, Dlaždicovatelné rozostření
Pixelizace, Pixelizovat
Rozostřit, Rozostřit
šum, Úvod do šumových filtrů
Šum, Výpadky , Roztřepení RGB , Vybrat , Roztřepení , Rozprostřít
Světelné efekty, Záře z přechodu
úvod, Uvedení do problematiky digitálních filtrů
vykreslení
bludiště, Bludiště
plazma, Plazma
Qbist, Qbist
skládačka, Skládačka
úvod, Úvod od filtrů vykreslení
Vykreslení
Mřížka, Mřížka
Vylepšení
úvod, Úvod do filtrů Vylepšení
Fotografie, Práce s digitálními fotografiemi
Fotokopie, Fotokopie
Fyllepennen, Nástroj Inkoust

I

Indikační oblast, Indikační oblast
Informační okno, Informační okno
Inkoust, Nástroj Inkoust
Inteligentní nůžky, Nástroj Inteligentní nůžky
Invertovat, Invertovat

J

jednotky měření, Editor jednotek
Jiskřit, Jiskřit
JPEG, Slovník pojmů

K

Kanály, Dialog Kanály
Klávesové zkratky, Rozhraní
Komiks, Komiks
Kopírovat, Kopírovat
Kopírovat viditelné, Kopírovat viditelné
Kubismus, Kubismus
Kurzory myši, Volby

L

Laplaceova metoda, Laplaceova metoda

M

Mapa barev, Dialog Mapa barev
Maskování neostrosti, Maskování neostrosti
Masky vrstev, Masky vrstev
mísení, Nástroj mísení
Mozaika, Mozaika
Mřížka obrázku
nastavení, Nastavit mřížku
Myšlenky, Základní myšlenky Gimpu

N

Nabídka obrázku
Filtry, Filtry
Zobrazení, Zobrazení
nabídka obrázku Nástroje, Nástroje
Nabídka obrázku Obrázek, Obrázek
Nabídka obrázku Soubor, Soubor , Soubor
Nabídka obrázku Upravit, Upravit
nabídka obrázku Výběr, Výběr
Náhledy, Rozhraní
nástroje
Transformační nástroje, Společné vlastnosti
Nástroje, Dialog Nástroje , Nástroje
Navigační okno, Navigační okno
Navrátit, Navrátit
Nic, Nic
NL filtr, NL filtr
Novinový tisk, Novinový tisk
Nový, Nový
Nový pohled, Nový pohled

O

obrázek
cesty, Cesty
Obrázek
Mřížka, Mřížka a vodítka
Vodítka, Mřížka a vodítka
obrázek (nový), Nový obrázek
Obrázky, Dialog obrázky
Vracení změn, Vracení změn
Obvod, Border
Odkládací adresář, Adresáře
Odstranit prokládání, Odstranit prokládání
Odstranit pruhy, Odstranit pruhy
Okna obrázku
Předvolby, Okna obrázku
okna obrázku
předvolby, Vzhled okna obrázku
Okno dle obrázku, Okno dle obrázku
Okno obrázku, Okno obrázku
Olejomalba, Olejomalba
Otevřít, Otevřít
jako vrstvu, Otevřít jako vrstvu
umístění, Otevřít umístění
Otevřít nedávný, Otevřít nedávný

P

Palety, Palety
Panel nástrojů, Panel nástrojů , Panel nástrojů , Nástroj Inkoust
Cesty
Bézierovy křivky, Nástroj Cesty
Guma, Guma
Kreslící nástroje, Obecné vlastnosti , Kreslící nástroje (Tužka, Štětec, Rozprašovač)
Měřidlo, Nástroj Měřidlo
Nabídka, Nabídka Panelu nástrojů
Oblast barev, Oblast barev
Ořez
Skalpel, Nástroj Ořez
Předvolby, Panel nástrojů
Překlopení
Transformace, Nástroj Překlopení
Rozprašovač, Rozprašovač
Štětec, Nástroj Štětec
Transformace
Otočit, Nástroj Rotace
Rotovat, Nástroj Rotace
Tužka, Tužka
Výběr
Inteligentní nůžky, Nástroj Inteligentní nůžky
podle barvy, Výběr podle barvy
Přibližný, Přibližný výběr (Kouzelná hůlka)
Vlastnosti, Společné vlastnosti
Vyvážení barev, Nástroj Vyvážení barev
Změna ostrosti, Změna ostrosti
panel nástrojů
mísení, Nástroj mísení
Text, Nástroj text
Písma, Dialog Písma
Podle barvy, Výběr podle barvy
Polární souřadnice, Polární souřadnice
Posunout, Posunout
Použít čočku, Použít čočku
Použít plátno, Použít plátno
Přechody, Přechody
Dialog, Dialog Přechody
Předvolby, Předvolby
předvolby
mřížka obrázku, Výchozí mřížka obrázku
Překlápění, Překlápění
Přepnout rychlou masku, Přepnout rychlou masku
Přes celou obrazovku, Přes celou obrazovku
Přiblížení, Přiblížení
Prolnutí, Prolnutí
Pruhy, Pruhy
prvotní nastavení, První spuštění Gimpu

R

Reliéf, Reliéf
Režim, Režim
RGB, RGB
Rozdíl gaussovských rozostření, Rozdíl gaussovských rozostření
Rozhraní
Předvolby, Rozhraní
Rozostřit, Rozostřit
Rozprašovač, Rozprašovač
Rozprostřít, Rozprostřít
Rozšířit hodnotu, Rozšířit hodnotu
Roztřepení, Roztřepení
Roztřepení HSV, Roztřepení HSV
Roztřepení RGB, Roztřepení RGB
Rozvlnit, Rozvlnit
Rychlá maska, Rychlá maska
Rychlost běhu čar, Volby

S

Šablony, Šablony
Script-Fu, Používání Script-Fu skriptů
Skleněné dlaždicování, Skleněné dlaždicování
Sloučení hloubky, Sloučení hloubky
Slovník pojmů, Slovník pojmů
Sobelova metoda, Sobelova metoda
Správa oken, Správa oken
Štětec, Nástroj Štětec
Stopy, Stopy , Dialog Stopy
stopy
nové, Přidávání nových stop
Supersampling, Slovník pojmů
Světelné efekty, Světelné efekty

T

TARGA, Slovník pojmů
Téma, Téma
TGA, Slovník pojmů
TIFF, Slovník pojmů
Tip dne, Tip dne
Toolbox
Color Picker
Eye Dropper, Barevná pipeta
Transformovat, Transformovat
Tužka, Tužka

U

Ukončit, Ukončit
Uložit, Uložit
Uložit do kanálu, Uložit do kanálu
Uložit jako, Uložit jako
Uložit jako šablonu, Uložit jako šablonu
Uložit kopii, Uložit kopii
Upravit šablonu, Upravit šablonu
URL, Slovník pojmů

V

VBR, Přidávání nových stop
Velikost tisku, Velikost tisku
Video, Video
Vír a zaškrcení, Vír a zaškrcení
Vítr, Vítr
Vlny, Vlny
Vložit, Vložit
Vložit do, Vložit do
Vložit jako nový obrázek, Vložit jako nový
Volby nástrojů
Předvolby, Volby nástrojů
Vrstvy
Dialog, Dialog vrstvy
Vše, Vše
Výběr
Editor, Editor výběru
Podle barvy, Podle barvy
Zaoblený obdélník, Zaoblený obdélník
Vybrat, Vybrat
Zmenšit..., Zmenšit
Zvětšit..., Zvětšit...
Vyčištění, Vyčištění
Vyjmout, Vyjmout
Vykreslit cestu, Vykreslit cestu
Vykreslit výběr, Vykreslit výběr
Vymazat, Vymazat
Výpadky, Výpadky
Vytisknout, Vytisknout
Vyvážení barev, Nástroj Vyvážení barev
vzorky, Vzorky
Vzorky, Dialog Vzorky

W

WWW prohlížeč, Volby

Z

Z cesty, Z cesty
Zaostřit, Zaostřit
Zásuvné moduly, Zásuvné moduly
Zavřít, Zavřít
Získat, Získat
Zkřivit, Zkřivit
Zkroucení stránky, Zkroucení stránky
Znovu, Znovu
Zobrazování
Předvolby, Zobrazování
Zobrazovat hranici vrstvy, Zobrazovat hranici vrstvy
Zobrazovat lištu nabídky, Zobrazovat lištu nabídky
Zobrazovat mřížku, Zobrazovat mřížku
Zobrazovat pravítka, Zobrazovat pravítka
Zobrazovat rolovací lišty, Zobrazovat rolovací lišty
Zobrazovat stavovou lištu, Zobrazovat stavovou lištu
Zobrazovat vodítka, Zobrazovat vodítka
Zobrazovat výběr, Zobrazovat výběr
Zoom, Volby
Zpět, Zpět
Zploštit, Zploštit obrázek