Indeks

A

Addisjon, Lagmodus
Aktivt biletområde, Aktivt biletområde
Alfa, Ordliste
Alfakanal
Alfa til markering, Alfa til markering
Farge til alfa, Farge til alfa
Grenseverdi for alfa, Grenseverdi for alfa
Halvutflating, Halvutflating
Legg til alfakanal, Legg til alfakanal
Legg til i markering, Legg til i markering
Snitt med markering, Snitt med markering
Trekk frå markering, Trekk frå markering
Alien Map, Alien Map 2
Angre (kommando), Angre
Angrelogg, Dialogen for angreloggen , Angrelogg
Animasjon
GIF-innstillingar, Lagra som GIF
Animasjon, avspeling (filter), Spel av animasjonen
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Avbild på objekt (filter), Avbild på objekt
Avbildingsfiltra, Innleiing til avbildingsfiltra
Avistrykk (filter), Avistrykk
Avmetning = Mindre metning, Mindre metning
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Avskygging, Lagmodus , Avskygging/Etterbelysning
Avslutt (kommando), Avslutt

B

Bak (teiknemodus), Lagmodus
Bakgrunnsfarge, Fargeområdet
Bakgrunnslaget, Eigenskapar for laga
Banar, Banar , Banedialogen
Bane, Baneverktøyet
Strek opp, Strek opp bane
Beskjer biletet, Beskjer biletet
Beskjere lag, Beskjer laget
Beskjering, Beskjer/Endre storleik
Bézierkurver, Baneverktøyet
Bilete, Biletdialogen
å lage rette linjer, Teikne rette linjer
Aktiv biletminiatyr, Innstillingane
Angre, Angre
Bane, Banar
beskjering, Beskjer biletet
biletinformasjon, Å finne biletinformasjon
forandre modus, Forandre biletmodus
Hjelpelinjer, Rutenett og hjelpelinjer
Lag, Lag
lagra, Gjer jpeg-bilete mindre
Mønsterelement, Mønsterelement
Nytt bilete, Nytt bilete
Oppførsel ved skalereing og zooming, Innstillingar
Rutenett, Rutenett og hjelpelinjer
skalering, Å forandra storleiken (Skalering)
spegelvending, Spegelvending
Tekst, Tekst og teikn , Tekst
Typar, Bilettypar
Bilete (menyen)
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Beskjer biletet, Beskjer biletet
Flat ut biletet, Flat ut biletet
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Gråskala, Gråskalamodus
Guillotine, Guillotine
Hard autobeskjering, Hard autobeskjering
Hjelpelinjer, Hjelpelinjer
Indeksert modus, Indeksert modus
Kopier, Kopier
Lerretformat, Lerretformat
Modus, Modus
Modus - Kombiner, Kombiner
Modus - Separer, Separer
RGB (modus), RGB-modus
Rotér, Rotasjon
Skaler biletet, Skaler biletet
Spegelvend, Vend horisontalt; Vend vertikalt
Still inn rutenett, Still inn rutenett
Transformér, Transformér
Utskriftformat, Utskriftformat
Biletmalar, Dialogen “Biletmalar”
Rediger malen, Rediger malen
Biletområdet, Aktivt biletområde
Biletpunktkopling (filter), Biletpunktkopling
Biletstorleik, Innstillingar , Grunninnstillingane
Biletvindauge
Vismenyen, Vis
Biletvindauget, Biletvindauget
Biletmenyen, Menyen “Bilete” i biletmenyen
Filmenyen, “Fil”-menyen i biletvindauget
Filtermenyen, “Filter”-menyen i biletvindauget
Innstillingar, Biletvindauget , Utsjånaden til biletvindauget
Lagmenyen, Innleiing til menyen “Lag”
Redigeringsmenyen, Menyen “Rediger” i biletvindauget
Verktøymenyen, Verktøy
Blyant, Blyant
BMP, Ordliste
Bølgjer (filter), Bølgjer
Bøttefyll, Fyllverktøyet
Bøying (filter), Bøy
Buffer
Buffer med namn: Klipp ut/Kopier/Lim inn, Buffer
Bufferane, Bufferdialogen
Bufferlageret, Korleis setje opp bufferlageret

C

CML-utforskar (filter), CML-utforskar
CMYK, Separer , Kombiner , Ordliste

D

Dagens tips, Dagens tips
Datamapper
Adresser, Datamapper
Deinterlace, Fjern annakvar linje
Dekaler (filter), Dekaler
Dekkevne
Glidebrytar for dekkevne, Verktøyinnstillingar
Dialogar
Angrelogg, Dialogen for angreloggen
Banar, Banedialogen
Bilete, Biletdialogen
Biletmalar, Dialogen “Biletmalar”
Dokumentlogg, Dokumentlogg
Fargar, Fargedialogen
Fargekart, Fargekart for indekserte fargar
Fargeovergangar, Dialogen for fargeovergangar
Histogram, Histogramdialogen
Innleiing, Innleiing til dialogane
Innstillingar, Innstillingar
Biletvindauget, Biletvindauget , Utsjånaden til biletvindauget
Datamapper, Datamapper
Grensesnitt, Grensesnitt
Hjelpsystement, Hjelpsystemet
Inndatastyring, Inndatastyring
Inneiningar, Inn-einingar
Mapper, Mapper
Nytt bilete, Innstillingar for nytt bilete
Omgivnader, Omgivnader
Skjerm, Skjerm
Tema, Tema
Tittellinjer, Tittel- og statuslinjer i biletet
Verktøyinnstillingane, Verktøyinnstillingane
Verktøyskrinet, Verktøyskrinet
Vindaugehandtering, Vindaugehandtering
Kanalar, Kanaldialogen
Lag, Lagdialogen
Mønsterelement, Dialogen for mønsterelement
Palettar, Palettdialogen
Pensel, Penseldialogen
Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Snarmaske, Snarmaske
Verktøy, Verktøydialogen
Dialogs
Buffer, Bufferdialogen
Differanse (lagmodus), Lagmodus
Differentiel, Kantar
Diffraksjonsmønster (filter), Diffraksjonsmønster
Divider (lagmodus), Lagmodus
Djupfletting (filter), Djupfletting
Dokumentlogg, Dokumentlogg

E

Einingsbehandlaren, Einingsbehandlar
Eksportere filer, Eksportere fil
Eroder (filter), Erodér
Eselører (filter), Eselører
Etterbelys, Lagmodus
Etterbelysing, Avskygging/Etterbelysning
EXIF, Ordliste

F

Fargar
Fargestrekking, Automatisk fargestrekking
Fargar, dialog, Fargedialogen
Farge, Lagmodus
Farge til alfa, Farge til alfa
Fargebalanse, Fargebalanseverktøyet , Fargebalanse
Fargebytte, Bytt fargar
Fargedjupn, Ordliste
Fargefordeling, automatisk, Undermenyen “Auto”
Fargekart, Fargekart for indekserte fargar
Fargekopling, Fargekopling
Fargelegg biletet, Fargelegg
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargeleggingsverktøyet, Fargeleggingsverktøyet
Fargemodus, Ordliste
Fargeområdet
Innstillingar, Innstillingane
Fargeovergang, Fargeovergangsverktøyet
Verktøy, Fargeovergangsverktøyet
Fargeovergangar, Fargeovergangar
Behandlaren, Fargeovergangsbehandlaren
Dialog, Dialogen for fargeovergangar
Fargeovergangskart, Fargeovergangskart
Fargepipette, Fargepipetta
Fargeplukk (støyfilter), Fargeplukk
Fargerotasjon, Fargerotasjon
Fargestrekking, Automatisk fargestrekking
Fartssløring, Fartssløring
Feilkonsollen, Feilkonsollen
Feilmelding, Feilkonsollen
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Fil(meny), Filmenyen
Filer
Opna, Å opna filer
Filformat, Ordliste
Film (filter), Film
Filter
Animasjon
Optimer, Optimer
Spel av animasjonen, Spel av animasjonen
Artistiske, Innleiing til dei artistiske filtra
Fotokopi, Fotokopi
GIMPressionist, GIMPressionist , GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
Kubisme, Kubisme
Lerret, Lerret
Oljemaling, Oljemaling
Retningskartbehandlaren, GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
Teikneserie, Teikneserie
Avbilding
Avbild på objekt, Avbild på objekt
Biletpunktkopling, Biletpunktkopling
Dekaler, Dekaler
Flislegg, Flislegg
Forskyving, Forskyving
Fraktal, Fraktal
Illusjon, Illusjon
Lag saumlause, Lag saumlause
Papirfliser, Papirfliser
Små fliser, Små fliser
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
Avbildingsfiltra, Innleiing til avbildingsfiltra
Fargar, Innleiing til fargefiltra
Alien Map, Alien Map 2
Bytt fargar, Bytt fargar
Farge til alfa, Farge til alfa
Fargekopling, Fargekopling
Fargelegg, Fargelegg
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargeovergangskart, Fargeovergangskart
Fargerotasjon, Fargerotasjon
Filterpakke, Filterpakke
Halvutflating, Halvutflating
Inverter verdiar, Inverter verdiar
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Kombiner, Kombiner
Maks RGB, Maks RGB
Palettutglatting, Palettutglatting
Retinex, Retinex
Separer, Separer
Tilpass FG-BG, Tilpass FG-BG
TV-filter, TV-filter
Forbetre
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern striper, Fjern striper
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Innleiing, Innleiing
NL-filteret, NL-filteret
Støvfjernar, Støvfjernar
Uskarpmaske, Uskarpmaske
Forvrengningar, Innleiing til forvrengningsfiltra
Avistrykk, Avistrykk
Bølgjer, Bølgjer
Bøy, Bøy
Eselører, Eselører
Interaktiv deformasjon, Interaktiv deformasjon
Krusning, Krusning
Mosaikk, Mosaikk
Persienne, Persienne
Polarkoordinat, Polarkoordinat
Relieff, Relieff
Skift, Skift
Verdiutbreiing, Verdiutbreiing
Video, Video
Vind, Vind
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
Generiske, Generiske filter, innleiing
Eroder, Erodér
Konturutjamningsmatrise, Konturutjamningsmatrise
Utvid, Utvid
Gjenta siste, Gjenta siste
Glaseffektar, Glaseffektfiltra, innleiing
Glasfliser, Glasfliser
Legg til linseeffekt, Legg til linseeffekt
Innleiing, Innføring i digitale filter
Kantfinning, Kantar
Kategori
Animasjon, Animasjonsfiltra
Kombinér, Innleiing til kombinérfiltra
Nettsider, Filter for nettsider
Kombinér
Djupfletting, Djupfletting
Film, Film
Kontur, Innleiing
Gaussisk kantfinning, Gaussiske kantfinning
Neon, Neon
Sobelrelieff, Sobelrelieff
Lyseffektar, Innleiing til lyseffektar
G-refleks, G-refleks
Linserefleks, Linserefleks
Lyseffektar, Lyseffektar
Lysglimt, Lysglimt
Supernova, Supernova
Meny, Innleiing til menyen “Filter”
Render
Sjakkbrett, Sjakkbrett
Sløring, Innleiing til sløringsfiltra , Sløring
Fartssløring, Fartssløring
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Slør flisfugene, Slør flisfugene
Støy
Fargeplukk, Fargeplukk
Smelt, Smelt
Sprei, Sprei
Strø HSV, Strø HSV
Strø RGB, Strø RGB
Støyfiltra, Innleiing til støyfiltra
Teiknefilter
CML-utforskar, CML-utforskar
Diffraksjonsmønster, Diffraksjonsmønster
Flamme, Flamme
Fraktalutforskaren, Fraktalutforskaren
Gfig, Gfig
IFS-fraktal, IFS-Fraktal
Innleiing, Innleiing til teiknefiltra
Kuledesigner, Kuledesigner
Labyrint, Labyrint
Massiv støy, Massiv støy
Plasma, Plasma
Puslespel, Puslespel
Qbist, Qbist
Rutenett, Rutenett
Sinus, Sinus
Tilbakestill alle filtra, Tilbakestill alle filtra
Filterpakke, Filterpakke
Filtra Teiknefilter, Innleiing til teiknefiltra
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern striper (filter), Fjern striper
Fjørkantar, Ordliste
Flamme (filter), Flamme
Flat ut biletet, Flat ut biletet
Flatefyll, Fyllverktøyet
Flett korn, Lagmodus
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Flisfuger, sløring av, Slør flisfugene
Flislegg (filter), Flislegg
Floyd-Steinberg, Ordliste
Flytande markering
Forankre, Forankre laget
Flytante markering, Ordliste
Flytteverktøyet, Flytteverktøyet
Fontar = Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Forbetre bilete (filter), Innleiing
Førehandsvising
Rotasjonsverktøyet, Innstillingane
Førehandsvisingar, Grensesnitt
Forgrunnsfarge, Fargeområdet
Forskyving (filter), Forskyving
Forskyvingsverktøyet, Forskyvingsverktøyet
Forstørr/forminsk, Lupe
Forvrengningar (filter), Innleiing til forvrengningsfiltra
Fotografi, Bilete frå digitalkamera
Fotokopi (filter), Fotokopi
Fraktal (filter), Fraktal
Fraktalutforskaren (filter), Fraktalutforskaren
Frittståande undermenyar, Frittståande undermenyar
Full skjerm, Full skjerm
Fyll, Fyllverktøyet
Fyll med bakgrunnsfarge, Fyll med bakgrunnsfarge
Fyll med forgrunnsfarge, Fyll med forgrunnsfarge
Fyll med mønsterelement, Fyll med mønsterelement
Fyllepennen, Fyllepennen

G

G-refleks (filter), G-refleks
Gammaverdi, Ordliste
Gaussisk kantfinning, Gaussiske kantfinning
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
GBR, Å legge til nye penslar
Generiske filter, Generiske filter, innleiing
Geometriske figurar (filter), Gfig
Gfig (filter), Gfig
GIF, Lagra som GIF , Ordliste
GIH, Å legge til nye penslar
GIMP
Feil (bugs), Rapportering av feil og spørsmål om endringar
Filer, Filer
Historisk oversyn, Historia til GIMP
Innleiing, Velkommen til GIMP
Oppsett, Å starte GIMP for første gong
Problemløysing, Problemløysing
GIMP på Internett, GIMP på Internett
gimp-remote, Starthjelp
gimp-win-remote, Starthjelp
GIMPressionist (filter), GIMPressionist
Gjennomsikt
Glidebrytar for dekkevne, Verktøyinnstillingar
Lage ei markering transparent, Markeringar
Lagra gjennomsiktige bilete, Lagra gjennomsiktige bilete
Gjenta (kommando), Gjenta
Gjer bare lysare, Lagmodus
Gjer bare mørkare, Lagmodus
Gjer skarpare (filter), Gjer skarpare
Glaseffektar (filtergruppe), Glaseffektfiltra, innleiing
Glasfliser (filter), Glasfliser
Gradient, Kantar
Gråskala, Ordliste
Gråskala modus, Gråskalamodus
Grensesnitt
Innstillingar, Grensesnitt
Guillotine, Guillotine

I

IFS-fraktal (filter), IFS-Fraktal
Illusjon (filter), Illusjon
Indeksert (modus), Indeksert modus
Indekserte fargar, Ordliste
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Infovindauget, Infovindauget
Inndatastyring
Innstillingar, Inndatastyring
Inneiningar
Innstillingar, Inn-einingar
Innleiing til fargefiltra, Innleiing til fargefiltra
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Innstillingar, Innstillingar
Rutenett, Standard rutenett
Innstillingar (kommando), Innstillingar
Interaktiv deformasjon (filter), Interaktiv deformasjon
Inverter fargeverdiar, Inverter verdiar
Invertere fargar, Inverter

J

Jamn ut fargar, Jamn ut
JPEG, Lagra som JPEG , Ordliste

K

Kanalar, Kanaldialogen
Menyen, Kanalmenyen
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Klipp ut (kommando), Klipp ut
Klone, Kloneverktøyet
Kombiner (fargemodus), Kombiner
Kommandolinja
Argument, Argument i kommandolinja
Konseptet, Grunnleggjande om bruken av GIMP
Kontekstmeny = Lokalmeny, Lokalmeny
Kontur (filter), Innleiing
Konturutjamningsmatrise (filter), Konturutjamningsmatrise
Konturverktøyet, Konturverktøyet (Slør/Skjerp)
Kopier (kommando), Kopier
Kopier bilete, Kopier
Kopier synlege (Lag), Kopier synlege
Krusning (filter), Krusning
Kubisme (filter), Kubisme
Kuledesigner (filter), Kuledesigner
Kulør (lagmodus), Lagmodus
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurveverktøyet
Kvantisering, Ordliste

L

Labyrint (filter), Labyrint
Lag, Ordliste
Dialog, Lagdialogen
Kopier synlege, Kopier synlege
Opprette nye, Å oppretta nye lag
Lag saumlause (filter), Lag saumlause
Lagmasker, Lagmasker
Lagmenyen
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Beskjer laget, Beskjer laget
Fargar, Undermenyen “Fargar”
Auto, Undermenyen “Auto”
Fargebalanse, Fargebalanse
Fargeforbetring, Fargeforbetring
Flett saman nedover, Flett saman nedover
Forankre laget, Forankre laget
Gjennomsikt, Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
Alfa til markering, Alfa til markering
Farge til alfa, Farge til alfa
Grenseverdi for alfa, Grenseverdi for alfa
Halvutflating, Halvutflating
Legg til alfakanal, Legg til alfakanal
Legg til i markering, Legg til i markering
Trekk frå markering, Trekk frå markering
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Inverter fargar, Inverter
Jamn ut fargar, Jamn ut
Kopier, Kopier lag
Laget til biletformatet, Laget til biletformatet
Laget til botnen, Laget til botnen
Laget til toppen, Laget til toppen
Løft laget, Løft laget
Masker, Undermenyen “Masker”
Legg til i markering, Legg til i markering
Legg til maske, Legg til lagmaske
Maske til markering, Maske til markering
Rediger til lagmaske, Rediger til lagmaske
Slå av lagmaske, Slå av lagmaske
Slett lagmaske, Slett lagmaske
Snitt med markering, Snitt med markering
Trekk frå markering, Trekk frå markering
Vis bare lagmaske, Vis bare lagmaske
Mindre metning, Mindre metning
Normaliser fargar, Normaliser
Nytt lag, Nytt lag
Sett laggrensene, Sett laggrensene
Skaler laget, Skaler laget
Slett laget, Slett laget
Stabel, Undermenyen “Stabel”
Senk laget, Senk laget
Vel nedste laget, Vel nedste laget
Strekk HSV, Strekk HSV
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Transformer, Undermenyen “Transformer”
Forskyving, Forskyving
Rotér 180°, Rotér 180°
Rotér 90° med klokka, Rotér 90° med klokka
Rotér 90° mot klokka, Rotér 90° mot klokka
Valfri rotasjon, Valfri rotasjon
Vend horisontalt, Vend horisontalt
Transformer lag
Vend vertikalt, Vend vertikalt
Vel laget over i stabelen, Vel laget over
Vel laget under i stabelen, Vel laget under
Vel øvste laget i stabelen, Vel øvste laget
Lagmodus, Lagmodus
Addisjon, Lagmodus
Avskygging, Lagmodus
Del opp, Lagmodus
Differanse, Lagmodus
Etterbelys, Lagmodus
Farge, Lagmodus
Flett korn, Lagmodus
Gjer bare lysare, Lagmodus
Gjer bare mørkare, Lagmodus
Hardt lys, Lagmodus
Kulør, Lagmodus
Legg over, Lagmodus
Løys opp, Lagmodus
Metning, Lagmodus
Mjukt lys, Lagmodus
Multipliser, Lagmodus
Normal, Lagmodus
Skjerm, Lagmodus
Trekk frå, Lagmodus
Trekk ut korn, Lagmodus
Verdi, Lagmodus
Lagra, Lagra
Lagra ein, Lagra ein kopi
Lagra som, Lagra som
Lagra som GIF, Lagra som GIF
Lagra som JPEG, Lagra som JPEG
Lagra som mal, Lagra som mal
Lagra som PNG, Lagra som PNG
Lagra som TIFF, Lagra som TIFF
Laplace, Kantar
Lasso, Frihandsmarkering (Lassoverktøyet)
Legg over (Lagmodus), Lagmodus
Legg til linseeffekt (filter), Legg til linseeffekt
Lerret (filter), Lerret
Lerretfarge, Lerretfarge
Lerretformat, Lerretformat
Lesar
Programtillegg, Lesar for programtillegg
Prosedyrelesaren, Prosedyrelesaren
Lim inn, Lim inn
Lim inn i, Lim inn i
Lim inn som ny, Lim inn som ny
Linje
Å teikne ei rett linje, Enkle teikneobjekt
Linserefleks (filter), Linserefleks
Lokalmeny, Lokalmeny
Lukk, Lukk
Lupe, Lupe
Lyseffektar, Innleiing til lyseffektar
Lyseffektar (filter), Lyseffektar
Lysglimt (filter), Lysglimt
Lysstyrke og kontrast, Lysstyrke og kontrast

M

Maks RGB, Maks RGB
Mal
Lagra som mal, Lagra som mal
Meny, Grunninnstillingane
Malar, rediger, Rediger malen
Måleeiningar, Einingsbehandlar
Måleverktøyet, Måleverktøyet
Mapper
Oppsett, Mapper
Marker
Alt, Marker alt
Etter farge, Etter farge
Markeringsbehandlaren, Markeringsbehandlaren
Slå snarmaske av/på, Slå snarmaske av/på
Markér
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Markering
Auk, Auk
Fjørkant, Fjørkant
Frå bane, Frå bane
Gjer flytande, Gjer flytande
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Ingen, Ingen
Invertér, Inverter
Krymp, Krymp
Lagra til kanal, Lagra til kanal
Ramme, Ramme
Snitt mellom alfakanal og markering, Snitt med markering
Strek opp, Strek opp markeringa
Til bane, Til bane
Markering til bane
Avanserte innstillingar, Dialogen “Markering til bane. Avanserte innstillingar”
Markeringar, Markér
Bruk, Å lage og bruke markeringar
Ellipsemarkering, Ellipsemarkering
Felles eigenskapar, Felles eigenskapar
Frihandsmarkering (lasso), Frihandsmarkering (Lassoverktøyet)
Intelligent saks, Intelligent saks
Lage ei markering transparent, Markeringar
Markering etter farge, Markering etter farge
Markeringsmodus, Verktøyinnstillingar
Om, Markeringar
Rektangelmarkering, Rektangelmarkering
Tryllestaven, Tryllestaven
Markeringsbehandlaren, Markeringsbehandlaren
Markeringsfletting, Ordliste
Marsjerande maur, fart, Innstillingar
Masker, Undermenyen “Masker” , Ordliste
Flett lagmaske, Flett lagmaske
Lagmasker, Lagmasker
Legg til i markering, Legg til i markering
Legg til maske, Legg til lagmaske
Markeringsmasker, Markeringsmasker
Maske til markering, Maske til markering
Rediger til lagmaske, Rediger til lagmaske
Slå av lagmaske, Slå av lagmaske
Slett lagmaske, Slett lagmaske
Snitt med markering, Snitt med markering
Trekk frå markering, Trekk frå markering
Vis bare lagmaske, Vis bare lagmaske
Massiv støy (filter), Massiv støy
Mellombels filer, Mapper
Mellomlagringsmapper, Mapper
Meny
Innleiing, Menyane i GIMP
Menyar
Bilete, Menyen “Bilete” i biletmenyen
Fil, “Fil”-menyen i biletvindauget
Filter, “Filter”-menyen i biletvindauget
Hjelp, “Hjelp”-menyen i verktøyskrinet
Lag, Innleiing til menyen “Lag”
Rediger, Menyen “Rediger” i biletvindauget
Metning, Lagmodus
Mjukt lys, Lagmodus
Moarémønster, Ordliste
Modulbehandlaren, Modulbehandlaren
Modus (farge), Modus
Mønsterelement, Dialogen for mønsterelement
Mønsterelement som kjelde for kloning, Verktøyinnstillingar
Mønsterpensel, Ordliste
Mosaikk (filter), Mosaikk
Multipliser, Lagmodus
Musemarkør, Innstillingar

N

Navigeringsdialogen, Navigeringsdialogen
Navigeringsvindauget, Navigeringsvindauget
Neon (filter), Neon
Nettlesar, Innstillingar
Nivåverktøyet, Nivåverktøyet
NL-filteret, NL-filteret
Ny visning, Ny visning
Nytt bilete, Nytt bilete
Normalinnstillingane, Innstillingar for nytt bilete

P

Palettar, Palettar , Palettdialogen
Palettutglatting, Palettutglatting
Papirfliser (filter), Papirfliser
Parasitt, Ordliste
PDF, Ordliste
Pensel, Malepensel
Penslar, Penslar , Penseldialogen
Filterpenslar, Noen nyttige opplysningar
Historikkpensel, Noen nyttige opplysningar
Lage ny, Å legge til nye penslar
Variabel pensel, Å lage ein pensel med variabel storleik
Penslar, mønsterelement og fargeovergangar
Innstillingar, Innstillingane
Persienne (filter), Persienne
Perspektivverktøyet, Perspektiv
Piksel, Ordliste
Pipette, Fargepipetta
Plasma (filter), Plasma
Plug-In
Lesar, Lesar for programtillegg
Plugin, Ordliste
PNG, Lagra som PNG
Polarkoordinat (filter), Polarkoordinat
Posterisering, Posterisering
Prewitt, Kantar
Programtillegg, Programtillegg
Definisjon, Ordliste
Lesar, Lesar for programtillegg
Prosedyre
Lesar, Prosedyrelesaren
PSD, Ordliste
Punkt for punkt, Innstillingar , Punkt for punkt
Puslespel (filter), Puslespel

Q

Qbist (filter), Qbist

R

Raude auge, Fjerne raude auge
Rektangel
Å teikne eit rektangel, Enkle teikneobjekt
Relieff (filter), Relieff
Retinex, Retinex
Retningskartbehandlaren (filter), GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
Rett linje, Tastekombinasjonar (normalinnstilling)
RGB, RGB-modus , Separer , Kombiner , Ordliste
Roberts, Kantar
Rotasjon, Rotasjon
Rotére lag, Rotér 90° med klokka , Rotér 90° mot klokka , Rotér 180° , Valfri rotasjon
Rotéringsverktøyet, Rotér
Rutenett, Rutenett og hjelpelinjer
Normalinnstillingane, Standard rutenett
Rutenett (filter), Rutenett
Rutenett, still inn, Still inn rutenett

S

Script-Fu, Å bruke Script-Fu , Undermenyen “Script-Fu”
Innføring, Ei innføring i Script-Fu
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Separer farger, Separer , Separer
Sinus (filter), Sinus
Sist opna filer, Sist opna filer
Sjakkbrett (filter), Sjakkbrett
Skaler biletet, Skaler biletet
Skalere lag, Skaler laget
Skalering, Skalering
Skift (filter), Skift
Skjerm
Innstillingar, Skjerm
Skjerm (Lagmodus), Lagmodus
Skjermdump, Vala i undermenyen
Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Skriv ut, Skriv ut
Slett farge (teiknemodus), Lagmodus
Slør og skjerp, Konturverktøyet (Slør/Skjerp)
Sløring, Sløring
Sløringsfilter, Innleiing til sløringsfiltra
Små fliser (filter), Små fliser
Smelt (støyfilter), Smelt
Snarmaske, Snarmaske , Snarmaske
Bruk, Å bruke snarmaske
Sobel, Kantar
Sobelrelieff (filter), Sobelrelieff
Spegelvending, Vendeverktøyet , Vend horisontalt; Vend vertikalt
Språkinnstillingar, Språk
Sprei (støyfilter), Sprei
Sprøytepistol, Sprøytepistolen
Stabel, Undermenyen “Stabel”
Start av GIMP, Starthjelp
Storleiksbehandlaren (filter), GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
Støvfjernar, Støvfjernar
Støyfiltra, Innleiing til støyfiltra
Strek opp bane, Strek opp bane
Strek opp markering, Strek opp markeringa
Strekk HSV, Strekk HSV
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Strø farge, Strø HSV
Strø RGB (støyfilter), Strø RGB
Supernova (filter), Supernova
Superutjamning, Ordliste

T

TARGA, Ordliste
Tastatursnarvegar, Å lage snarvegar til menyfunksjonane
Tastesnarvegar, Grensesnitt
Teiknemodus
Bak, Lagmodus
Slett farge, Lagmodus
Teikneområde, Lag
Teikneserie (filter), Teikneserie
Teikneverktøy, Teikneverktøya (blyant, malepensel, sprøytepistol)
Teikneverktøya, Felles eigenskapar
Tekst
Opna tekst frå fil, Tekstbehandlaren
Tekstbehandlaren, Tekstbehandlaren
Tekstverktøyet, Tekst
Tema, Tema
Temporære mapper, Mapper
Terskelverdi, Terskelverdi
TGA, Ordliste
TIFF, Lagra som TIFF , Ordliste
Tilbakestill (kommando), Tilbakestill
Tilpass FG-BG, Tilpass FG-BG
Tilpass vindauget, Tilpass vindauget
Tittellinjer
Innstillingar, Tittel- og statuslinjer i biletet
Tøm markeringa, Tøm markeringa
Transformasjonsverktøy
Beskjer/Endre storleik, Beskjer/Endre storleik
Skalér, Skalering
Transformer
Forskyving, Forskyving
Rotér, Rotér 90° med klokka , Rotér 90° mot klokka , Rotér 180°
Valfri rotasjon, Valfri rotasjon
Vend horisontalt, Vend horisontalt
Vend vertikalt, Vend vertikalt
Trekk frå, Lagmodus
Trekk ut korn, Lagmodus
Tutorial, GIMP-kvikkasar , Teikne rette linjer

U

URI, Ordliste
URL, Ordliste
Uskarpmaske (filter), Uskarpmaske
Utskriftformat, Utskriftformat
Utsmøring, Utsmøring
Utvid (filter), Utvid

V

Van Gogh (LIC) (filter), Van Gogh (LIC)
VBR, Å legge til nye penslar
Vel nedste laget, Vel nedste laget
Vend horisontalt (lag), Vend horisontalt
Vend vertikalt (lag), Vend vertikalt
Verdi, Lagmodus
Verdiutbreiing (filter), Verdiutbreiing
Verktøy, Verktøydialogen , Innleiing til menyen “Verktøy”
Avskygging, Avskygging/Etterbelysning
Bane, Baneverktøyet
Beskjer/Endre storleik, Beskjer/Endre storleik
Blyant, Blyant
Ellipsemarkering, Ellipsemarkering
Etterbelysing, Avskygging/Etterbelysning
Fargebalanse, Fargebalanseverktøyet
Fargeleggingsverktøyet, Fargeleggingsverktøyet
Fargeovergang, Fargeovergangsverktøyet
Fargepipetta, Fargepipetta
Flytt, Flytteverktøyet
Forskyving, Forskyvingsverktøyet
Forstørr/forminsk, Lupe
Frihandsmarkering (lasso), Frihandsmarkering (Lassoverktøyet)
Fyll, Fyllverktøyet
Fyllepennen, Fyllepennen
Intelligent saks, Intelligent saks
Klone, Kloneverktøyet
Kontur, Konturverktøyet (Slør/Skjerp)
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurveverktøyet
Lysstyrke og kontrast, Lysstyrke og kontrast
Måleverktøyet, Måleverktøyet
Markering etter farge, Markering etter farge
Nivåverktøyet, Nivåverktøyet
Pensel, Malepensel
Perspektiv, Perspektiv
Posterisering, Posterisering
Rektangelmarkering, Rektangelmarkering
Rotér, Rotér
Spegelvend, Vendeverktøyet
Sprøytepistol, Sprøytepistolen
Teikneverktøy, Teikneverktøya (blyant, malepensel, sprøytepistol)
Tekst, Tekst
Terskel, Terskelverdi
Transformasjonsverktøy, Felles eigenskapar
Tryllestaven, Tryllestaven
Utsmøring, Utsmøring
Viskeleret, Viskeleret
Verktøyinnstillingar
Innstillingar, Verktøyinnstillingane
Verktøyskrinet, Verktøyskrinet , Verktøyskrinet
Aktivt biletområde, Aktivt biletområde
Fargeområdet, Fargeområdet
Hjelpmenyen, “Hjelp”-menyen i verktøyskrinet
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Innstillingar, Verktøyskrinet
Markeringar, Markér
Meny, Filmenyen i verktøyskrinet , “Filmenyen” i verktøyskrinet
Teikneverktøya, Felles eigenskapar
Utvid-menyen, Menyen “Utvid” i verktøyskrinet
Video (filter), Video
Vind (filter), Vind
Vindaugehandtering
Innstillingar, Vindaugehandtering
Vis hjelpelinjer, Vis hjelpelinjer
Vis laggrenser, Vis laggrenser
Vis linjalar, Vis linjalar
Vis markering, Vis markering
Vis menylinje, Vis menylinje
Vis rullefelt, Vis rullefelt
Vis rutenett, Vis rutenett
Vis siste på nytt
Re-show Last, Vis siste på nytt
Vis statuslinje, Vis statuslinje
Viskeleret, Viskeleret
Vismenyen
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Filter, Vis filtra
Full skjerm, Full skjerm
Infovindauget, Infovindauget
Lerretfarge, Lerretfarge
Navigeringsvindauget, Navigeringsvindauget
Ny visning, Ny visning
Punkt for punkt, Punkt for punkt
Tilpass vindauget, Tilpass vindauget
Vis hjelpelinjer, Vis hjelpelinjer
Vis laggrenser, Vis laggrenser
Vis linjalar, Vis linjalar
Vis markering, Vis markering
Vis menylinje, Vis menylinje
Vis rullefelt, Vis rullefelt
Vis rutenett, Vis rutenett
Vis statuslinje, Vis statuslinje
Zoom, Zoom
Voronoi, Innstillingar

W

Web
Bilete for Internett, Å tilpassa bilete for Internett

X

X- og Y-oppløysing, Avanserte innstillingar
XCF, Ordliste