GNU Image Manipulation Program

Uživatelská příručka

Právní upozornění

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section enphrased GNU Free Documentation License.

Přehled revizí
Revize $Revision: 1985 $ 2007-07-15 romanofski

Obsah

Předmluva
1. Autoři a přispěvatelé k uživatelské příručce GIMPu
I. První seznámení s GIMPem
1. Úvod
1. Vítá vás GIMP
1.1. Autoři
1.2. Systém nápovědy pro GIMP
1.3. Funkce a vlastnosti
2. Co je v GIMPu nového?
2.1. Spolupráce s dalšími aplikacemi a podpora standardů
2.2. Editor zkratek
2.3. Náhledy zásuvných modulů
2.4. Náhledy transformací v reálném čase
2.5. Soulad s pravidly tvorby uživatelského rozhraní GNOME
2.6. Přechod na GTK+ 2.4
2.7. Základní podpora práce s vektory
2.8. Další změny…
2. Fire up the GIMP
1. Použití GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Jazykové verze
1.3. Parametry na příkazové řádce
2. První spuštění Gimpu
3. First Steps With Wilber
1. Základní myšlenky Gimpu
2. Hlavní okna GIMPu
2.1. Panel nástrojů
2.2. Okno obrázku
2.3. Dokování dialogů
3. Vracení změn
3.1. Nevratné operace
4. Getting Unstuck
1. Řešení problémů
1.1. Nevím jak dál!
1.2. Obvyklé případy nekomunikativnosti GIMPu
II. Ze zelenáče profesionálem
5. Getting Images Into GIMP
1. Typy obrázků
2. Otevírání souborů
2.1. Drag and Drop
2.2. Image Browser
6. Getting images out of GIMP
1. Soubory
1.1. Ukládání obrázků
1.2. Ukládání souborů
2. Příprava obrázků pro web
2.1. Vyšší komprese obrázků
7. Painting with GIMP
1. Výběr
1.1. Feathering
2. Používání rychlé masky
3. Cesty
3.1. Transformace cest
3.2. Vykreslení cesty
3.3.
4. Stopy
5. Přidávání nových stop
6. GIH dialog
7. Přechody
8. Vzorky
9. Palety
9.1. Mapa barev
8. Enhancing Photographs
1. Práce s digitálními fotografiemi
1.1. Úvod
1.2. Vylepšení kompozice
1.3. Vylepšení barev
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstranění rušivých objektů v obraze
1.6. Uložení výsledku
9. Pimp my GIMP
1. Mřížka a vodítka
1.1. Mřížka obrázku
1.2. Vodítka
2. Vykreslení mřížky
3. Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic
4. Dokování dialogů
4.1. Odstraňování karet
10. Scripting
1. Zásuvné moduly
1.1. Úvod
1.2. Používání zásuvných modulů
1.3. Instalace nových zásuvných modulů
1.4. Psaní vlastních zásuvných modulů
2. Používání Script-Fu skriptů
2.1. Script-Fu?
3. Zasvěcení do Script-Fu
3.1. První krůčky s jazykem Scheme
3.2. Proměnné a funkce
3.3. Seznamy, seznamy a zase seznamy
3.4. Váš první Script-Fu skript
3.5. Vytvoření střev skriptu
3.6. Rozšíření skriptu Text Box
III. Popis funkcí GIMPu
11. Panel nástrojů
1. Panel nástrojů
2. Nástroje pro výběr
2.1. Společné vlastnosti
2.2. Přibližný výběr (Kouzelná hůlka)
2.3. Výběr podle barvy
2.4. Nástroj Inteligentní nůžky
3. Kreslící nástroje
3.1. Obecné vlastnosti
3.2. Nástroj mísení
3.3. Kreslící nástroje (Tužka, Štětec, Rozprašovač)
3.4. Tužka
3.5. Nástroj Štětec
3.6. Guma
3.7. Rozprašovač
3.8. Nástroj Inkoust
3.9. Změna ostrosti
4. Nástroje transformace
4.1. Společné vlastnosti
4.2. Nástroj Ořez
4.3. Nástroj Rotace
4.4. Nástroj Překlopení
5. Nástroje barev
5.1. Nástroj Vyvážení barev
5.2. Nástroj Jas-Kontrast
5.3. Nástroj úrovně
5.4. Nástroj Křivky
5.5. Posterizovat
6. Ostatní
6.1. Nástroj Cesty
6.2. Barevná pipeta
6.3. Nástroj Měřidlo
6.4. Nástroj text
7. Oblast barev a indikační oblast
7.1. Oblast barev
7.2. Indikační oblast
12. Dialogy
1. Úvod do dialogů
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Dialog vrstvy
2.2. Dialog Kanály
2.3. Dialog Cesty
2.4. Dialog Mapa barev
2.5. Histogram Dialog
2.6. Dialog Navigace
2.7. Dialog Historie vracení
3. Image Content Related Dialogs
3.1. Dialog Barvy
3.2. Dialog Stopy
3.3. Dialog Vzorky
3.4. Dialog Přechody
3.5. Palety
3.6. Dialog Písma
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Dialog Buffery
4.2. Dialog obrázky
4.3. Dialog Historie dokumentů
4.4. Šablony
5. Misc dialogs
5.1. Dialog Nástroje
5.2. Předvolby
13. Nabídky
1. Introduction to Menus
2. Nabídka Panelu nástrojů
2.1. Nabídka Panelu nástrojů
2.2. Získat
2.3. Předvolby
2.4. Dialogy
3. Rozš.
3.1. Správce modulů
3.2. Editor jednotek
3.3. Prohlížeč zásuvných modulů
3.4. Prohlížeč procedur
3.5. Script-Fu
4. Nápověda
4.1. Nápověda
4.2. Kontextová nápověda
4.3. Tip dne
4.4. O aplikaci
4.5. GIMP online
5. Soubor
5.1. Soubor
5.2. Nový
5.3. Otevřít
5.4. Otevřít umístění
5.5. Otevřít nedávný
5.6. Otevřít jako vrstvu
5.7. Uložit
5.8. Uložit jako
5.9. Uložit kopii
5.10. Uložit jako šablonu
5.11. Navrátit
5.12. Vytisknout
5.13. Zavřít
5.14. Ukončit
6. Upravit
6.1. Soubor
6.2. Zpět
6.3. Znovu
6.4. Historie vracení
6.5. Vyjmout
6.6. Kopírovat
6.7. Kopírovat viditelné
6.8. Vložit
6.9. Vložit do
6.10. Vložit jako nový
6.11. Vymazat
6.12. Vyplnit barvou popředí
6.13. Vyplnit barvou pozadí
6.14. Vyplnit vzorkem
6.15. Vykreslit výběr
6.16. Vykreslit cestu
7. Výběr
7.1. Selection Selection
7.2. Vše
7.3. Nic
7.4. Invertovat
7.5. Podle barvy
7.6. Z cesty
7.7. Editor výběru
7.8. Prolnutí
7.9. Zaostřit
7.10. Zmenšit
7.11. Zvětšit...
7.12. Border
7.13. Zaoblený obdélník
7.14. Přepnout rychlou masku
7.15. Uložit do kanálu
7.16. Do cesty
8. Zobrazení
8.1. Zobrazení
8.2. Nový pohled
8.3. Bod na bod
8.4. Přiblížení
8.5. Okno dle obrázku
8.6. Přes celou obrazovku
8.7. Informační okno
8.8. Navigační okno
8.9. Zobrazovat výběr
8.10. Zobrazovat hranici vrstvy
8.11. Zobrazovat vodítka
8.12. Chytat na vodítka
8.13. Zobrazovat mřížku
8.14. Chytat ke mřížce
8.15. Zobrazovat lištu nabídky
8.16. Zobrazovat pravítka
8.17. Zobrazovat rolovací lišty
8.18. Zobrazovat stavovou lištu
9. Obrázek
9.1. Obrázek
9.2. Duplikovat
9.3. Režim
9.4. RGB
9.5. Odstíny šedi
9.6. Indexovaný režim
9.7. Transformovat
9.8. Překlápění
9.9. Rotace
9.10. Gilotina
9.11. Velikost tisku
9.12. Oříznout obrázek
9.13. Automaticky oříznout obrázek
9.14. Horlivé ořezávání
9.15. Zploštit obrázek
9.16. Nastavit mřížku
10. Nástroje
10.1. Nástroje
11. Filtry
11.1. Filtry
11.2. Zopakovat
11.3. Znovu zobrazit poslední
11.4. Přenastavit všechny filtry
14. Filtry
1. Uvedení do problematiky digitálních filtrů
2. Filtry rozostření
2.1. Úvod do rozostřovacích filtrů
2.2. Rozostřit
2.3. Gaussovo rozostření
2.4. Selektivní Gaussovo rozostření
2.5. Rozmáznutí pohybem
2.6. Pixelizovat
2.7. Dlaždicovatelné rozostření
3. Filtry barev
3.1. Úvod do filtrů ze skupiny Barvy
3.2. Upravit popředí-pozadí
3.3. Mimozemské mapování 2
3.4. Záměna barev
3.5. Rotace barevné mapy
3.6. Mapování rozsahu barev
3.7. Vzor vybarvení
3.8. Mapování z přechodu
3.9. Průměr okraje
3.10. Channel Mixer
3.11. Analýza barevné krychle
3.12. Kolorovat
3.13. Barva do alfy
3.14. Dekomponovat
3.15. Komponovat
3.16. Sada filtrů
3.17. Videosnímek
3.18. Nejvyšší RGB
3.19. Částečně zploštit
3.20. Plynulá paleta
3.21. Inverze hodnoty
4. Filtry šum
4.1. Úvod do šumových filtrů
4.2. Výpadky
4.3. Roztřepení RGB
4.4. Vybrat
4.5. Roztřepení HSV
4.6. Roztřepení
4.7. Rozprostřít
5. Filtry detekce hran
5.1. Úvod do detekování hran
5.2. Rozdíl gaussovských rozostření
5.3. Hrana
5.4. Laplaceova metoda
5.5. Sobelova metoda
6. Filtry vylepšení
6.1. Úvod do filtrů Vylepšení
6.2. Odstranit prokládání
6.3. Vyčištění
6.4. Odstranit pruhy
6.5. NL filtr
6.6. Doostřit
6.7. Maskování neostrosti
7. Obecné filtry
7.1. Úvod do obecných filtrů
7.2. Konvoluční matice
7.3. Dilatovat
7.4. Erodovat
8. Filtry detekce hran
8.1. Úvod do filtrů Efekty se sklem
8.2. Použít čočku
8.3. Skleněné dlaždicování
9. Filtry efekty se světlem
9.1. Úvod do filtrů Efekty se světlem
9.2. Efekt odlesku
9.3. Záře z přechodu
9.4. Světelné efekty
9.5. Jiskřit
10. Filtry zkreslení
10.1. Pruhy
10.2. Zkřivit
10.3. Reliéf
10.4. Mozaika
10.5. Zkroucení stránky
10.6. Polární souřadnice
10.7. Rozvlnit
10.8. Posunout
10.9. Novinový tisk
10.10. Video
10.11. Rozšířit hodnotu
10.12. Vlny
10.13. Vír a zaškrcení
10.14. Vítr
11. Filtry umění
11.1. Úvod do uměleckých filtrů
11.2. Použít plátno
11.3. Komiks
11.4. Kubismus
11.5. Olejomalba
11.6. Fotokopie
12. Filtry vykreslení
12.1. Úvod od filtrů vykreslení
12.2. Plazma
12.3. Pevný šum
12.4. Difrakční obrazce
12.5. Mřížka
12.6. Bludiště
12.7. Skládačka
12.8. Qbist
12.9. Sinus
13. Filtry kombinace
13.1. Úvod do filtrů kombinace
13.2. Sloučení hloubky
13.3. Film
Slovník pojmů
Bibliografie
A. Historie Gimpu
1. Úplné začátky
2. Úsvit GIMPu
3. Ten, který změnil svět
4. Novinky v GIMPu 2
B. Hlášení chyb a žádosti o zlepšení
1. Ujistěte se, že se jedná o chybu
2. Hlášení chyby
3. Další osudy hlášení o chybě
C. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
D. Eeek! Nápověda chybí!
Rejstřík