Ευρετήριο

Σύμβολα

.eps, Εισαγωγή από PostScript
.gif, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
.jpeg, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
.jpg, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
.pdf, Εισαγωγή από PDF
.png, Γλωσσάρι
.ps, Εισαγωγή από PostScript
.psd, Γλωσσάρι
.xcf, Γλωσσάρι
.xcf.gz, Γλωσσάρι
3Δ μετασχηματισμός, 3Δ μετασχηματισμός
8-bit, 16-bit, 32-bit, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Άλφα, Κατώφλι άλφα, Γλωσσάρι
Άλφα κανάλι, Ιδιότητες στρώσης
Άμβλυνση, Γλωσσάρι
Άνεμος, Άνεμος
Άνθιση, Άνθιση
Άνοιγμα, Άνοιγμα…
Άνοιγμα εικόνας, Άνοιγμα εικόνας
Άνοιγμα πρόσφατων, Άνοιγμα πρόσφατων
Άνοιγμα τοποθεσίας, Άνοιγμα τοποθεσίας…
Άνοιγμα ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Έκθεση, Έκθεση
Ένταση, Ένταση
Έντονη μίξη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Έξοδος από το GIMP, Έξοδος
Έξυπνη περικοπή, Έξυπνη περικοπή
Ήπια λάμψη, Ήπια λάμψη
Ήπιο φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Όξυνση (Μάσκα απόξυνσης), Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
Όριο, Όριο
Όριο καμβά
Εμφάνιση/Απόκρυψη ορίων καμβά, Εμφάνιση ορίου καμβά
Όριο στρώσης
Εμφάνιση/μάσκα ορίων στρώσης, Εμφάνιση ορίου στρώσης
Ύφανση, Ύφανση
Αγκίστρωση στρώσης, Αγκίστρωση στρώσης
Αδιαφάνεια
Διάλογος στρώσεων, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Πινέλο, Επιλογές εργαλείου
Αερογράφος, Αερογράφος
Ακρίβεια, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Ακύρωση αναίρεσης, Ακύρωση αναίρεσης
Ανάλυση, Βασικές έννοιες
Εκτύπωση, Μέγεθος εκτύπωσης
Ρύθμιση όταν δημιουργείται, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Ανάμειξη, Ανάμειξη
Ανάμιξη κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Ανίχνευση κλαστικού, Ανίχνευση κλαστικού
Αναίρεση, Αναίρεση, Αναίρεση
Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός, Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής, Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής
Αναλαμπή διαβάθμισης, Αναλαμπή διαβάθμισης
Αναλαμπή φακού, Αναλαμπή φακού
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Αναστροφή, Αναστροφή, Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα
Αναστροφή & περιστροφή, Αναστροφή & περιστροφή (0°)
Ανασύνθεση, Ανασύνθεση
Αναφερόμενη-εμφάνιση, Γλωσσάρι
Αναφερόμενη-σκηνή, Γλωσσάρι
Αντίθεση, Αντίθεση, Επέκταση αντίθεσης
Ανταλλαγή χρώματος, Ανταλλαγή χρώματος
Αντιγραφή θέσης εικόνας, Αντιγραφή θέσης εικόνας
Αντιγραφή ορατών, Αντιγραφή ορατών
Αντιγραφή ορατών (στρώσεις), Αντιγραφή ορατών
Αντικατάσταση, Εξαγωγή… και αντικατάσταση…
Αντιστάθμιση, Αντιστάθμιση
Αντιστροφή τιμής, Αντιστροφή τιμής
Αντιστροφή χρωμάτων, Αντιστροφή
Απάλυνση ακμών (Επιλογές), Επιλογές
Απεικόνιση τόνου
Destripe, Destripe
Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Ένταση, Ένταση
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση, Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
Αποθήκευση, Αποθήκευση αρχείου
Αποθήκευση αντιγράφου, Αποθήκευση αντιγράφου…
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Αποθήκευση ως, Αποθήκευση ως…
Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων, Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
Αποκηλίδωση, Αποκηλίδωση
Αποκλεισμός, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
Αποκοπή, Αποκοπή
Αποκορεσμός, Αποκορεσμός
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Αποστολή με μήνυμα, Αποστολή με μήνυμα
Αποσφαλμάτωση, Αποσφαλμάτωση
Αποσύνθεση, Αποσύνθεση
Αποσύνθεση-κυματιδίου, Αποσύνθεση κυματιδίου
Αποτύπωση, Αποτύπωση
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόπλεξη, Απόπλεξη
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Απόσπασμα RGB, Απόσπασμα RGB
Απόχρωση HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Απόχρωση LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Απόχρωση-Κορεσμός, Απόχρωση-Κορεσμός
Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma), Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
Αρθρώματα, Αρθρώματα
Αρχεία, Αρχεία
Άνοιγμα, Άνοιγμα εικόνων
Αρχείο
Νέα εικόνα, Δημιουργία νέων αρχείων
Αρχική οθόνη, Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Ασαφές περίγραμμα, Ασαφές περίγραμμα
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή, Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή
Αυξανόμενος, Γλωσσάρι
Αφίσα, Αφίσα
Αφαίρεση, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Αφαίρεση καναλιού άλφα, Προσθήκη Καναλιού άλφα
Αφαίρεση κόκκινου ματιού, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Αφαίρεση οπών, Αφαίρεση οπών
Βαν Γκογκ (LIC), Βαν Γκογκ (LIC)
Βασική εγκατάσταση, Κύρια παράθυρα
Βελτιστοποίηση χρώματος, Βελτιστοποίηση χρώματος
Βινιέτα, Βινιέτα
Βοήθεια, Σύστημα βοήθειας, Βοήθεια
Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής, Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής
Βοήθεια συνάφειας, Βοήθεια συνάφειας
Επισκόπηση, Περί
Η συμβουλή της ημέρας, Η συμβουλή της ημέρας
Μενού, Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
Στο διαδίκτυο, Το GIMP στο διαδίκτυο
Γάμα, Στάθμες, Γλωσσάρι
Γάμμα, Γάμμα
Γέμισμα διαδρομής, Γέμισμα διαδρομής
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Γέμισμα περιγράμματος επιλογής, Γέμισμα περιγράμματος επιλογής
Γεωμετρικά σχήματα, Γεωμετρικά σχήματα
Γλωσσάρι, Γλωσσάρι
Γλώσσες, Γλώσσα, Διεπαφή
Γραμμές κύλισης
Εμφάνιση/μάσκα γραμμών κύλισης, Εμφάνιση γραμμών κύλισης
Γραμμή
Σχεδίαση ευθείας γραμμής, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Γραμμή καινοφανούς, Γραμμή καινοφανούς
Γραμμή κατάστασης
Εμφάνιση/απόκρυψη γραμμής κατάστασης, Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
Παράθυρο εικόνας, Παράθυρο εικόνας
Προτιμήσεις, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Γραμμή τίτλου
Προτιμήσεις, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Γραμματοσειρές
Διάλογος, Διάλογος γραμματοσειρών
Προβλήματα, Προβλήματα γραμματοσειρών
Προσθήκη, Προσθήκη γραμματοσειρών
Γραμμική αντιστροφή χρωμάτων, Γραμμική αντιστροφή
Γραμμική ημιτονοειδής, Γραμμική ημιτονοειδής
Γραμμικό κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Γραμμικό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Δαίδαλος, Δαίδαλος
Δείκτης, Διάλογος δείκτη
Δημιουργία πρότυπου, Δημιουργία πρότυπου…
Διάβρωση, Διάβρωση
Διάδοση τιμής, Διάδοση τιμής
Διάκενο γραμμής, Επιλογές
Διάκοσμος, Εισαγωγή
Διάλογοι
Γραμματοσειρές, Διάλογος γραμματοσειρών
Δείκτης, Διάλογος δείκτη
Διάλογος διαβαθμίσεων, Διάλογος διαβαθμίσεων
Εικόνες, Διάλογος εικόνων
Εισαγωγή, Εισαγωγή διαλόγου
Επιλογέας χρώματος, Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
Ιστορικό αναιρέσεων, Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
Ιστορικό εγγράφου, Διάλογος ιστορικού εγγράφου
Ιστόγραμμα, Histogram Dialog
Κανάλια, Διάλογος καναλιών
Κατάσταση συσκευής, Διάλογος κατάστασης συσκευής
Μνήμες, Διάλογος μνημών
Μονοπάτια, Διάλογος μονοπατιών
Μοτίβα, Διάλογος μοτίβων
Παλέτες, Διάλογος παλετών
Πινέλα, Διάλογος πινέλων
Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου), Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
Προσάρτηση, Διάλογοι και προσάρτηση
Προτιμήσεις, Διάλογος Προτιμήσεις
Διαχείριση παραθύρων, Διαχείριση παραθύρων
Διαχείριση χρωμάτων, Διαχείριση χρωμάτων
Διεπαφή, Διεπαφή
Εμφάνιση, Εμφάνιση
Επιλογές εργαλείου, Επιλογές εργαλείου
Εργαλειοθήκη, Εργαλειοθήκη
Παράθυρα εικόνων, Παράθυρα εικόνων, Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
Σύστημα βοήθειας, Σύστημα βοήθειας
Τίτλος και γραμμή κατάστασης, Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
Φάκελοι, Φάκελοι
Φάκελοι δεδομένων, Φάκελοι δεδομένων
Πρότυπα, Διάλογος προτύπων
Στρώσεις, Διάλογος στρώσεων
Χρωματολόγιο, Ο διάλογος χρωματολογίου
Διάλογος
Σημεία δειγματοληψίας, Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
Συμμετρική βαφή, Symmetry Painting Dialog
Διάλυση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Διάμεση θόλωση, Διάμεση θόλωση
Διάτμηση, Διάτμηση
Διέλευση, Ομάδες στρώσεων
Διαίρεση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Διαβάθμιση, Διαβάθμιση, Όριο
Από παλέτα, Το μενού περιβάλλοντος «Παλέτες»
Διάλογος, Διάλογος διαβαθμίσεων
Επεξεργαστής, Ο επεξεργαστής διαβαθμίσεων
Επισκόπηση, Διαβαθμίσεις
Εργαλείο, Διαβάθμιση
Νέα διαβάθμιση, Χρήση παραδείγματος για τον επεξεργαστή διαβάθμισης
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Brush/Pattern/Gradient Area
Διαβάθμιση εικόνας, Διαβάθμιση εικόνας
Διαγώνιοι γείτονες, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Διαδικασία
Περιηγητής, Ο περιηγητής διαδικασίας
Διασπορά, Διασπορά
Διαστολή, Διαστολή
Διαφάνεια, Διαφάνεια
Αδιαφάνεια πινέλου, Επιλογές εργαλείου
Αδιαφάνεια στρώσης, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Αναπαράσταση, Εμφάνιση
Διατήρηση διαφάνειας στρώσης, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Διαφάνεια στρώσης παρασκηνίου, Ιδιότητες στρώσης
Εξαγωγή εικόνων με διαφάνεια, Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια
Εργαλείο σβήστρας, Σβήστρα
Κανάλι άλφα, Γλωσσάρι
Κλείδωμα καναλιού άλφα, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Διαφορά, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Διαφορά Γκάους, Διαφορά Γκάους
Διαφορά συννεφών, Διαφορά συννεφών
Διαφορικός, Όριο
Διαχείριση αρθρωμάτων, Αρθρώματα
Διαχείριση χρωμάτων, Διαχείριση χρωμάτων, Επιλογές
Διαχείριση χρώματος, Εμφάνιση διακρίβωσης και προφίλ, Διαχείριση χρώματος, Γλωσσάρι
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Υπομενού, Διαχείριση χρώματος
Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB, Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB
Διεπαφή
Προτιμήσεις, Διεπαφή
Διπλασιασμός, Διπλασιασμός
Διπλασιασμός στρώσης, Διπλασιασμός στρώσης
Δρομείς ποντικιού, Επιλογές
Δυναμικές, Δυναμικές
Μενού, Μενού περιβάλλοντος δυναμικών
Εγκατάσταση, Φάκελοι ρυθμίσεων
Εγχειρίδιο χρήσης, Εγχειρίδιο χρήσης
Εικονίδιο αλυσίδας, Ιδιότητες στρώσης
Εικονοστοιχεία νερού, Εικονοστοιχεία νερού
Εικονοστοιχείο, Γλωσσάρι
Εικονοστοιχείωση, Εικονοστοιχείωση
Εικόνα, Διάλογος εικόνων
Aκρίβεια, Κωδικοποίηση
Άνοιγμα, Άνοιγμα εικόνων, Άνοιγμα…
Άνοιγμα πρόσφατων, Άνοιγμα πρόσφατων
Άνοιγμα τοποθεσίας, Άνοιγμα τοποθεσίας…
Ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Άνοιγμα εικόνας, Άνοιγμα εικόνας
Αλλαγή μεγέθους μετά από εστίαση ή κλιμάκωση, Επιλογές
Ανάλυση
Ρύθμιση όταν δημιουργείται, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Αναστροφή, Αναστροφή εικόνας
Αποθήκευση εικόνας
Αποθήκευση, Αποθήκευση αρχείου
Αποθήκευση αντιγράφου, Αποθήκευση αντιγράφου…
Αποθήκευση ως, Αποθήκευση ως…
Αποκοπή εικόνας σύμφωνα με τους οδηγούς, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Διαχείριση χρώματος
Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο, Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
Απόδοση χρωματικής κατατομής, Απόδοση χρωματικής κατατομής
Απόρριψη χρωματικής κατατομής, Απόρριψη χρωματικής κατατομής
Μενού, Διαχείριση χρώματος
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB, Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB
Εξαγωγή ως, Εξαγωγή ως…
Επαναφόρτωση της εικόνας, Επαναφορά
Επικόλληση ως, Επικόλληση ως νέας εικόνας
Κείμενο, Κείμενο
Κλίμακα, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη
Κλείσιμο εικόνας, Κλείσιμο
Κωδικοποίηση, Κωδικοποίηση
Λήψη μιας εικόνας, Δημιουργία
Μέγεθος εικόνας
Όταν δημιουργείτε, Βασικές επιλογές
Μέγεθος εκτύπωσης, Μέγεθος εκτύπωσης
Μέγεθος καμβά, Μέγεθος καμβά
Μεταδεδομένα, Μεταδεδομένα
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός
Μετατροπή
Σε κατάσταση RGB, Κατάσταση RGB
Σε κατάσταση από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο
Στην κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Μικρογραφία ενεργής εικόνας, Επιλογές
Μονοπάτια, Μονοπάτια
Νέο, Νέο…
Οδηγοί, Οδηγοί
Περικοπή
Εργαλείο, Περικοπή
Στην επιλογή, Περικοπή εικόνας
Στο περιεχόμενο, Περικοπή εικόνας
Σύμφωνα με το χρώμα, Έξυπνη περικοπή
Περιστροφή, Περιστροφή εικόνας
Πλέγμα και οδηγοί, Πλέγματα και οδηγοί
Προτιμήσεις
Προεπιλεγμένη εικόνα, Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
Σχόλιο, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Χρωματικές καταστάσεις
Μενού, Κατάσταση
αλλαγή κατάστασης, Αλλαγή κατάστασης
αποθήκευση, Συμπίεση εικόνων
κλιμάκωση, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση
περικοπή, Περικοπή εικόνας
πληροφορίες, Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας
Εικόνες
Τύποι, Τύποι εικόνας
Εισαγωγή εικόνας, Άνοιγμα εικόνας
Εισαγωγή εικόνας PDF, Εισαγωγή από PDF
Εισαγωγή εικόνας PostScript, Εισαγωγή από PostScript
Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας, Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
Εισαγωγή μορφών αρχείου, Εισαγωγή μορφών αρχείου
Εκτέλεση του GIMP, Εκτέλεση του GIMP
Εκτύπωση
Εκτύπωση των φωτογραφιών σας, Εκτύπωση των φωτογραφιών σας
Εντολή εκτύπωσης, Εκτύπωση
Μέγεθος και ανάλυση, Μέγεθος εκτύπωσης
Εκτύπωση εφημερίδας, Εκτύπωση εφημερίδας
Ελαιοποίηση, Ελαιοποίηση
Ελεγκτές εισόδου, Ελεγκτές εισόδου
Εμφάνιση
Κουκκίδα για κουκκίδα, Κουκκίδα για κουκκίδα
Πλήρης οθόνη, Πλήρης οθόνη
Προτιμήσεις, Εμφάνιση
Εμφάνιση γραμμής κατάστασης, Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
Εμφάνιση γραμμής μενού, Εμφάνιση γραμμής μενού
Εμφάνιση γραμμών κύλισης, Εμφάνιση γραμμών κύλισης
Εμφάνιση οδηγών, Εμφάνιση οδηγών
Εμφάνιση ορίου καμβά, Εμφάνιση ορίου καμβά
Εμφάνιση ορίου στρώσης, Εμφάνιση ορίου στρώσης
Εμφάνιση πλέγματος, Εμφάνιση πλέγματος
Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων, Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων
Εμφάνιση χαράκων, Εμφάνιση χαράκων
Εμφάνιση όλων, Εμφάνιση όλων
Εναλλαγή χρωμάτων, Εναλλαγή χρωμάτων
Ενοποιημένος μετασχηματισμός, Ενοποιημένος μετασχηματισμός
Εντοπισμός ορίων, Εισαγωγή
Εξαγωγή, Εξαγωγή… και αντικατάσταση…
Εξαγωγή αρχείου, Εξαγωγή αρχείου
Εξαγωγή εικόνας ως GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
Εξαγωγή εικόνας ως JPEG, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
Εξαγωγή εικόνας ως MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
Εξαγωγή εικόνας ως PNG, Εξαγωγή εικόνας ως PNG
Εξαγωγή εικόνας ως TIFF, Εξαγωγή εικόνας ως TIFF
Εξαγωγή εικόνας ως WebP, Εξαγωγή εικόνας ως WebP
Εξαγωγή εικόνων, Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
Εξαγωγή ιστογράμματος, Εξαγωγή ιστογράμματος
Εξαγωγή κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Εξαγωγή μορφών αρχείου, Εξαγωγή μορφών αρχείου
Εξαγωγή συστατικού, Εξαγωγή συστατικού
Εξαγωγή ως, Εξαγωγή ως…
Εξομάλυνση, Εξομάλυνση
Διατήρηση εξομάλυνσης, Ημιισοπέδωση
Εξήγηση, Γλωσσάρι
Επέκταση αντίθεσης, Επέκταση αντίθεσης
Επέκταση αντίθεσης HSV, Επέκταση αντίθεσης HSV
Επανάληψη τελευταίου, Επανάληψη τελευταίου
Επαναδιάταξη χρωματολογίου, Επαναδιάταξη χρωματολογίου
Επαναφορά (εντολή), Επαναφορά
Επαναφορά όλων, Επαναφορά όλων των φίλτρων
Επεξεργασία μάσκας στρώσης, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Επεξεργασία μονάδων, Μονάδες
Επεξεργασία προτύπου, Επεξεργασία προτύπου
Επεξεργαστής, Επεξεργασία επιλογής
Επικάλυψη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Επικόλληση, Επικόλληση
Επικόλληση επί τόπου, Επικόλληση επί τόπου
Επικόλληση στην επιλογή, Επικόλληση στην επιλογή
Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου, Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης
Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης επί τόπου, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης επί τόπου
Επικόλληση ως νέο μοτίβο, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέου πινέλου
Επιλεκτική θόλωση Gauss, Επιλεκτική θόλωση Gauss
Επιλογέας χρώματος, Επιλογέας χρώματος, Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
Επιλογέας χρώματος παλέτας, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογέας χρώματος τριγώνου, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογέας χρώματος υδατοχρώματος, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Επιλογές
Ιδέες, Η επιλογή
Κοινά χαρακτηριστικά, Κοινά χαρακτηριστικά
Χρήση, Δημιουργία και χρήση επιλογών
Επιλογές δυναμικών, Επιλογές δυναμικών
Επιλογή, Επιλογή
Toggle Quick Mask, Toggle Quick Mask
Άμβλυνση ακμών επιλογής, Άμβλυνση
Όριο επιλογής
Εμφάνιση/μάσκα ορίου επιλογής, Προβολή επιλογής
Αιωρούμενη επιλογή (εντολή), Αιώρηση
Αλλαγή μεγέθους επιλογής, Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους επιλογής
Αλλαγή σχήματος, Επιλογές εργαλείου
Αντιγραφή, Αντιγραφή
Αντιστροφή επιλογής, Αντιστροφή
Αποθήκευση επιλογής σε κανάλι, Αποθήκευση σε κανάλι
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Αφαίρεση άμβλυνσης της επιλογής περιγράμματος, Όξυνση
Αφαίρεση αδιαφανών εικονοστοιχείων, Subtract Alpha from Selection
Αφαίρεση οπών, Αφαίρεση οπών
Γέμισμα
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Δημιουργία επιλογής από μονοπάτι, Από μονοπάτι
Δημιουργία περιγράμματος επιλογής, Περίγραμμα
Διαγραφή επιλογών, Καμία
Ελεύθερη επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Ελλειψοειδής επιλογή, Ελλειψοειδής επιλογή
Επέκταση, Επέκταση
Επεξεργαστής, Επεξεργασία επιλογής
Επικόλληση, Επικόλληση, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης επί τόπου, Επικόλληση ως νέας εικόνας, Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επικόλληση επί τόπου, Επικόλληση επί τόπου
Επικόλληση στην επιλογή, Επικόλληση στην επιλογή
Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου, Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
Επιλογές αιώρησης, Γλωσσάρι
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα, Κατά χρώμα
Επιλογή ορθογωνίου, Επιλογή ορθογωνίου
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επιλογή σε μονοπάτι
Προχωρημένες επιλογές, Ο διάλογος «Επιλογή σε προχωρημένες ρυθμίσεις μονοπατιού»
Επιλογή όλων, Επιλογή όλων
Καθαρισμός περιεχομένου επιλογής, Καθαρισμός
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Λειτουργίες, Επιλογές
Μάσκα επιλογής, Μάσκες επιλογής
Μετακίνηση επιλογής, Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους επιλογής
Μετατροπή επιλογής σε μονοπάτι, Σε μονοπάτι
Παραμόρφωση, Παραμόρφωση
Περιεχόμενο επιλογής αποκοπής, Αποκοπή
Πολυγωνική επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών, Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
Προσθήκη καναλιού άλφα, Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο, Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
Συρρίκνωση του μεγέθους επιλογής, Σμίκρυνση
Σύμφωνα με την αδιαφάνεια, Μετατροπή άλφα σε επιλογή
Τομή με κανάλι άλφα, Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
Χρωματισμός επιλογής, Χρωματισμός επιλογής
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επούλωση, Επούλωση
Επώνυμη Αποκοπή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αντιγραφή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη επικόλληση, Διάλογος μνημών
Εργαλεία
3Δ μετασχηματισμός, 3Δ μετασχηματισμός
Αερογράφος, Αερογράφος
Αναστροφή, Αναστροφή
Ασαφής επιλογή, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Βαφή, Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
Διάτμηση, Διάτμηση
Διάφορα, Άλλα εργαλεία
Διαβάθμιση, Διαβάθμιση
Δυναμικές, Δυναμικές
Ελεύθερη επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Ελλειψοειδής επιλογή, Ελλειψοειδής επιλογή
Ενοποιημένος μετασχηματισμός, Ενοποιημένος μετασχηματισμός
Επιλογέας χρώματος, Επιλογέας χρώματος
Επιλογές δυναμικών, Επιλογές δυναμικών
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα
Επιλογή ορθογωνίου, Επιλογή ορθογωνίου
Επιλογή προσκηνίου, Επιλογή προσκηνίου
Επούλωση, Επούλωση
Εργαλεία μετασχηματισμού, Εργαλεία μετασχηματισμού
Εργαλείο κλωβού, Το εργαλείο κλωβού
Εστίαση, Εστίαση
Ζωγραφική, Εργαλεία ζωγραφικής
Θόλωση/Όξυνση, Θόλωση/Όξυνση
Καμπύλες, Καμπύλες
Κατώφλι, Κατώφλι
Κείμενο, Κείμενο
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Κλωνοποίηση, Κλωνοποίηση
Κουβάς γεμίσματος, Κουβάς γεμίσματος
Μέτρηση, Μέτρηση
Μελάνι, Μελάνι
Μετακίνηση, Μετακίνηση
Μετασχηματισμός λαβής, Μετασχηματισμός λαβής
Μετασχηματισμός στρέβλωσης, Μετασχηματισμός στρέβλωσης
Μολύβι, Μολύβι
Μονοπάτια, Μονοπάτια
Μουτζούρα, Μουτζούρα
Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα, Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
Ο πίνακας δυναμικών, Ο πίνακας δυναμικών ζωγραφικής
Ομάδες εργαλείων, Η εργαλειοθήκη
Περικοπή, Περικοπή
Περιστροφή, Περιστροφή
Πινέλο, Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος), Πινέλο
Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint), Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
Προοπτική, Προοπτική
Προοπτική κλωνοποίηση, Προοπτική κλωνοποίηση
Προτιμήσεις, Επιλογές εργαλείου
Σβήστρα, Σβήστρα
Στάθμες, Στάθμες
Στοίχιση και Κατανομή, Στοίχιση και Κατανομή
Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση, Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση
Ψαλίδια, Έξυπνα ψαλίδια
Εργαλεία ζωγραφικής, Εργαλεία ζωγραφικής
Εργαλείο ελλειψοειδούς επιλογής, Ελλειψοειδής επιλογή
Εργαλείο σταθμών, Στάθμες
Εργαλείο ψαλιδιού, Έξυπνα ψαλίδια
Εργαλειοθήκη, Η εργαλειοθήκη
Διαμόρφωση, Επιλογές
Εισαγωγή, Η εργαλειοθήκη
Εργαλεία ζωγραφικής, Εργαλεία ζωγραφικής
Περιοχή δείκτη, Brush/Pattern/Gradient Area
Περιοχή ενεργής εικόνας, Περιοχή ενεργής εικόνας
Περιοχή χρώματος, Foreground/Background Colors Area
Προτιμήσεις, Εργαλειοθήκη
Εσοχή, Επιλογές
Εστίαση, Εστίαση, Επιλογές, Εστίαση
Ετικέτες, Ετικετοποίηση
Ευθεία γραμμή, Τροποποιητές πληκτρολογίου
Ευθυγράμμιση, Μέτρηση
Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, Στοίχιση ορατών στρώσεων…
Ευρετηριακές παλέτες, Παλέτες
Εφέ Xach, Εφέ Xach
Εφέ καμβά, Εφαρμογή καμβά
Εφέ φωτισμού, Εφέ φωτισμού
Εφαρμογή μάσκας στρώσης (εντολή), Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Εφαρμογή φακού, Εφαρμογή φακού
Ζωηρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Η συμβουλή της ημέρας, Η συμβουλή της ημέρας
Ημίτονο, Ημίτονο
Ημιισοπέδωση, Ημιισοπέδωση
Θέμα, Θέμα
Θέμα εικονιδίου, Θέμα εικονιδίου
Θερμοκρασία χρώματος, Θερμοκρασία χρώματος
Θόλωση Gauss, Θόλωση Gauss
Θόλωση γραμμικής κίνησης, Θόλωση γραμμικής κίνησης
Θόλωση κίνησης εστίασης, Θόλωση κίνησης εστίασης
Θόλωση κυκλικής κίνησης, Θόλωση κυκλικής κίνησης
Θόλωση μέσης καμπυλότητας, Θόλωση μέσης καμπυλότητας
Θόλωση παράθεσης, Θόλωση παράθεσης
Θόλωση φακού, Θόλωση φακού, Θόλωση φακού
Θόλωση/Όξυνση, Θόλωση/Όξυνση
Θόρυβος CIE lch, Θόρυβος CIE lch
Θόρυβος HSV, Θόρυβος HSV
Θόρυβος RGB, Θόρυβος RGB
Ιδέες, Βασικές έννοιες
Ιδιότητες εικόνας, Ιδιότητες εικόνας
Ιμπρεσιονιστής GIMP, Ιμπρεσιονιστής GIMP, Επεξεργαστής χάρτη προσανατολισμού, Επεξεργαστής χάρτη μεγέθους
Ισοπέδωση, Ισοπέδωση εικόνας
Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού
Ισορροπία χρωμάτων, Ισορροπία χρωμάτων
Ισοστάθμιση, Ισοστάθμιση
Ιστορικό αναιρέσεων, Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων, Ιστορικό αναιρέσεων
Ιστορικό εγγράφου, Διάλογος ιστορικού εγγράφου
Μενού, Μενού περιβάλλοντος ιστορικού εγγράφου
Ιστόγραμμα, Histogram Dialog, Γλωσσάρι
Ιστός
Εικόνες για τον ιστό, Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
Κάθετη αναστροφή (στρώση), Κάθετη αναστροφή
Κάμψη καμπύλης, Κάμψη καμπύλης
Κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Κίνηση
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Βελτιστοποίηση, Βελτιστοποίηση
Επιλογές κινουμένων σχεδίων GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
Καθαρισμός, Καθαρισμός
Καλειδοσκόπιο, Καλειδοσκόπιο
Καμβάς
Μέγεθος, Μέγεθος καμβά
Προσαρμογή μεγέθους καμβά στην επιλογή, Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
Προσαρμογή μεγέθους καμβά στις στρώσεις, Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
Προσκόλληση σε καμβά, Προσκόλληση σε καμβά
Χρώμα υπόβαθρου, Χρώμα υποβάθρου
εφέ, Εφαρμογή καμβά
Καμπύλες, Καμπύλες
Καμπύλη Μπεζιέ, Μονοπάτια
Κανάλι, Βασικές έννοιες, Γλωσσάρι
Δημιουργία μιας μάσκας νέου καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Διάλογος, Διάλογος καναλιών
Διαγραφή μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Διπλασιασμός μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Κανάλι σε επιλογή, Διαχείριση καναλιών
Μάσκα καναλιού, Μάσκες επιλογής
Μετακίνηση μάσκας καναλιού, Διαχείριση καναλιών
Κανάλι άλφα, Γλωσσάρι
Κανάλια
Μενού, Μενού περιεχομένου καναλιών
Κανονικός χάρτης, Κανονικός χάρτης
Κατάσταση Κάθετο/οριζόντιο, Βασικές επιλογές
Κατάσταση συσκευής, Διάλογος κατάστασης συσκευής
Καταστάσεις (Χρωμάτων)
Υπομενού, Κατάσταση
Καταστάσεις (χρώμα)
RGB, Κατάσταση RGB
Από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο
Κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Καταστάσεις ανάμιξης, Καταστάσεις στρώσεων
Καταστάσεις βαφής
Πίσω, Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Σβήσιμο χρώματος, Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων
Έντονη μίξη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Ήπιο φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Ανάμιξη κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Αποκλεισμός, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
Απόχρωση HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Απόχρωση LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Αφαίρεση, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Γραμμικό κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Γραμμικό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Διάλυση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Διαίρεση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Διαφορά, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Εξαγωγή κόκκων, Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Επικάλυψη, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Ζωηρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Κάψιμο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Κανονικό, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Κορεσμός HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Λαμπρότητα (Luminance), Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Οθόνη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Παλιά, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Πολλαπλασιασμός, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Προσθήκη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σκληρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Σκοτείνιασμα μόνο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Συγχώνευση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Τιμή HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Υπεκφυγή, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Φως ακίδας, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Φωτισμός μόνο, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Χρωματικότητα (Chroma) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρώμα HSL, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Χρώμα LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Κατατομή (προφίλ) χρώματος, Διαχείριση χρωμάτων
Κατατομή χρώματος, Εμφάνιση διακρίβωσης και προφίλ
Κατσάρωμα σελίδας, Κατσάρωμα σελίδας
Κατώφλι, Κατώφλι
Καυτό, Καυτό…
Κβαντισμός, Γλωσσάρι
Κείμενο
Απόρριψη πληροφοριών, Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
Γραμματοσειρές, Προσθήκη γραμματοσειρών
Διαχείριση στρώσης κειμένου, Διαχείριση στρώσης κειμένου
Επεξεργασία κειμένου, Διαχείριση κειμένου
Επεξεργαστής, Επεξεργαστής κειμένου
Εργαλείο, Κείμενο
Εργαλειοθήκη κειμένου, Εργαλειοθήκη κειμένου
Μενού συνάφειας, Μενού συνάφειας κειμένου
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Περιοχή κειμένου, Περιοχή κειμένου
Φόρτωση από αρχείο, Επεξεργαστής κειμένου
Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο, Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο
Κηλίδα καφέ, Κηλίδα καφέ
Κινούμενα σχέδια
Δημιουργία ενός κινούμενου πινέλου, Το πλαίσιο διαλόγου GIH
Κλίμακα εικόνας, Κλίμακα εικόνας
Κλίμακα του γκρι
Επισκόπηση, Γλωσσάρι
Μετατροπή στην κλίμακα του γκρι, Κατάσταση γκρι κλίμακας
Κλαστικό IFS, Κλαστικό IFS
Κλείδωμα εικονοστοιχείων, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Κλείδωμα καναλιού άλφα, Χρήση του διαλόγου στρώσεων
Κλείσιμο, Κλείσιμο
Κλιμάκωση στρώσης, Κλιμάκωση στρώσης
Κλιμάκωση στρώσης, επιλογή περιγράμματος ή μονοπατιού, Κλιμάκωση
Κλωβός, Το εργαλείο κλωβού
Κλωνοποίηση, Κλωνοποίηση
Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Κονσόλα σφαλμάτων, Κονσόλα σφαλμάτων
Κορεσμός, Κορεσμός, Γλωσσάρι
Κορεσμός HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Κουβάς γεμίσματος, Κουβάς γεμίσματος
Κουκκίδα για κουκκίδα, Επιλογές, Κουκκίδα για κουκκίδα
Κυβισμός, Κυβισμός
Κυματισμός, Κυματισμός
Κωδικοποίηση, Κωδικοποίηση
Κωδικοποίηση καναλιού, Γλωσσάρι
Κόκκινα μάτια, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Κύκλωμα, Κύκλωμα
Κύματα, Κύματα, Κύματα
Κύριο μενού, The Main Menu
Λάβα, Λάβα
Λάμψη, Λάμψη
Λάσο, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Λέξεις-κλειδιά CSS, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Χρώμα προσκηνίου/παρασκηνίου»
Λήψη, Δημιουργία
Λαιμητόμος, Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
Λαμπρότητα (Luminance), Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Λαπλάς, Όριο, Λαπλάς
Λειτουργία GEGL, Λειτουργία GEGL
Λευκό αναφερόμενης-εμφάνισης, Γλωσσάρι
Λευκό σημείο, Στάθμες
Λουρίδα ταινίας, Λουρίδα ταινίας
Μάθημα, Συνηθισμένες εργασίες, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη, Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση, Συμπίεση εικόνων, Περικοπή εικόνας, Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας, Αλλαγή κατάστασης, Αναστροφή εικόνας, Περιστροφή εικόνας, Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του, Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
Μάσκα στρώσης, Μάσκες στρώσης
Μάσκες
Γρήγορη μάσκα, Μάσκες επιλογής
Χρήση της γρήγορης μάσκας, Using Quick Mask Mode
Επισκόπηση, Γλωσσάρι
Μάσκα επιλογής, Μάσκες επιλογής
Μάσκα καναλιού, Μάσκες επιλογής
Μάσκα στρώσης, Μάσκες στρώσης
Απενεργοποίηση, Disable Layer Masks
Αφαίρεση από την επιλογή, Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
Διαγραφή, Διαγραφή μάσκας στρώσης
Εμφάνιση, Show Layer Masks
Επεξεργασία, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Επισκόπηση, Ιδιότητες στρώσης
Εφαρμογή, Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Μετατροπή σε επιλογή, Masks to Selection
Προσθήκη, Add Layer Masks
Προσθήκη στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Τομή με την επιλογή, Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
Μέγεθος εικόνας, Επιλογές, Βασικές επιλογές
Μέγεθος εκτύπωσης, Μέγεθος εκτύπωσης
Μέγεθος ορίου στρώσης, Μέγεθος ορίου στρώσης
Μέσος όρος περιγράμματος, Μέσος όρος περιγράμματος
Μέτρηση, Μέτρηση
Μέτρηση απόστασης, Μέτρηση
Μέτρηση γωνίας, Μέτρηση
Μέτρηση επιφάνειας, Μέτρηση
Μήτρα χρωμίου, Μήτρα χρωμίου
Μαγικό ραβδί, Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
Μαθήματα
Δημιουργία εικόνας, Δημιουργία νέων αρχείων
Δημιουργία ορθογωνίου, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Νέα διαβάθμιση, Χρήση παραδείγματος για τον επεξεργαστή διαβάθμισης
Σχεδίαση ευθείας γραμμής, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Μαύρο αναφερόμενης-εμφάνισης, Γλωσσάρι
Μαύρο σημείο, Στάθμες
Μείκτης καναλιού, Μείκτης καναλιού
Μείωση θορύβου, Μείωση θορύβου
Μεγάλη σκιά, Μεγάλη σκιά
Μελάνι, Μελάνι
Μενού
Αρχείο, Επισκόπηση
Βοήθεια, Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
Εικόνα, Επισκόπηση
Εισαγωγή, Εισαγωγή στα μενού
Επεξεργασία, Το μενού «Επεξεργασία»
Επιλογή, Το μενού «Επιλογή»
Εργαλεία, Το μενού «Εργαλεία»
Καρτέλα, Μενού καρτελών
Κύριο, The Main Menu
Μενού αρχείου, Το μενού «Αρχείο»
Παράθυρα, Το μενού «Παράθυρα»
Περιεχόμενο, Μενού περιεχομένου
Στρώση, Εισαγωγή στο μενού «στρώση»
Φίλτρα, Το μενού «Φίλτρα»
Μενού καρτελών, Μενού καρτελών
Μενού περιεχομένου, Μενού περιεχομένου
Μεταβλητή θόλωση, Μεταβλητή θόλωση
Μεταδεδομένα, Μεταδεδομένα
Επεξεργαστής μεταδεδομένων, Επεξεργαστής μεταδεδομένων
Προβολέας μεταδεδομένων, Προβολέας μεταδεδομένων
Μετακίνηση, Μετακίνηση
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός
Μονοπάτια, Μετασχηματισμός μονοπατιών
Οδηγοί, Επιλογές εργαλείων
Περικοπή, Επιλογές εργαλείων
Μετασχηματισμός λαβής, Μετασχηματισμός λαβής
Μετασχηματισμός στρέβλωσης, Μετασχηματισμός στρέβλωσης
Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ), Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
Μετατόπιση, Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μη γραμμικό φίλτρο, Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Μικροκυματισμός (μουαρέ), Γλωσσάρι
Μικρός πλανήτης, Μικρός πλανήτης
Μνήμες
Διάλογος, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αντιγραφή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη αποκοπή, Διάλογος μνημών
Επώνυμη επικόλληση, Διάλογος μνημών
Μνήμες: Αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση, Μνήμη
Μολύβι, Μολύβι
Μονάδα μέτρησης, Μονάδες
Μονάδες, Μονάδες
Μονοπάτι
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι, Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
Μονοπάτια
Διάλογος, Διάλογος μονοπατιών
Εργαλείο, Μονοπάτια
Μετασχηματισμός, Μετασχηματισμός μονοπατιών
Χρήση, Μονοπάτια
Χρωματισμό, Stroke Paths
Μονός μείκτης, Μονοφωνικός μείκτης
Μοτίβα
Διάλογος, Διάλογος μοτίβων
Εισαγωγή, Μοτίβα
Κλωνοποίηση, Επιλογές
Μενού, Μενού περιβάλλοντος μοτίβων
Μοτίβο πρόχειρου, Το μοτίβο πρόχειρου
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Brush/Pattern/Gradient Area
Προσθήκη μοτίβου σε στρώση, Εισαγωγή
Μοτίβα διάθλασης (φίλτρο), Μοτίβα διάθλασης
Μοτίβο πρόχειρου, Το μοτίβο πρόχειρου
Μουτζούρα, Μουτζούρα
Μωσαϊκό, Μωσαϊκό
Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance), Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
Νέα Προβολή, Νέα Προβολή
Νέα εικόνα, Νέο…
Προεπιλεγμένη ρύθμιση, Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
Νέα στρώση, Νέα στρώση
Νέο, Νέο…
Νέο στιγμιότυπο, Γλώσσα
Νέον, Νέον
Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα, Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
Ο πίνακας δυναμικών, Ο πίνακας δυναμικών ζωγραφικής
Οδηγοί, Οδηγοί
Αφαίρεση, Αφαίρεση όλων των οδηγών
Εμφάνιση/μάσκα οδηγών, Εμφάνιση οδηγών
Επισκόπηση, Πλέγματα και οδηγοί
Μετασχηματισμός, Επιλογές εργαλείων
Οδηγοί επιλογής, Επιλογές εργαλείων
Προσθήκη από επιλογή, Νέοι οδηγοί από επιλογή
Προσκόλληση στους οδηγούς, Προσκόλληση στους οδηγούς
Χρήση, Γλωσσάρι
Οδηγοί σύνθεσης, Επιλογές εργαλείων
Οδηγός
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Προσθήκη, Νέος οδηγός
Προσθήκη με ποσοστό, Νέος οδηγός (Αναλογία)
Οδοντωτό, Οδοντωτό
Οθόνη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Οθόνη βαθμονόμησης, Εμφάνιση
Ολισθητές, Επιλογές εργαλείων
Ομάδα στρώσεων
Νέο, Νέα ομάδα στρώσεων
Ομάδες στρώσεων, Ομάδες στρώσεων
Ομίχλη, Ομίχλη
Ομαλή παλέτα, Ομαλή παλέτα
Ορίσματα γραμμής εντολών, Ορίσματα γραμμής εντολών
Ορατότητα
Εικονίδιο, Ιδιότητες στρώσης
Ορθογώνιο
Δημιουργία ορθογωνίου, Σχεδίαση απλών αντικειμένων
Οριζόντια αναστροφή (στρώση), Οριζόντια αναστροφή
Ορισμός χρωματολογίου, Ορισμός χρωματολογίου
Πίνακας Bayer, Πίνακας Bayer
Πίνακας εργαλείων, Πίνακας εργαλείων
Πίνακας συνέλιξης, Πίνακας συνέλιξης
Πίπτουσα σκιά, Πίπτουσα σκιά
Πίπτουσα σκιά (παλιό), Πίπτουσα σκιά (παλιό)
Πίσω (κατάσταση βαφής), Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Παλέτα
Ανανέωση, Χρήση του διαλόγου παλετών
Διάλογος, Διάλογος παλετών
Διαγραφή, Χρήση του διαλόγου παλετών
Διπλασιασμός, Χρήση του διαλόγου παλετών
Εισαγωγή, Παλέτες, Το μενού περιβάλλοντος «Παλέτες»
Επεξεργαστής, Επεξεργαστής παλέτας
Μενού, Το μενού περιβάλλοντος «Παλέτες»
Νέα παλέτα, Χρήση του διαλόγου παλετών
Παλιά φωτογραφία, Παλιά φωτογραφία
Παράθεση, Παράθεση
Παράθεση γυαλιού, Παράθεση γυαλιού
Παράθεση χαρτιού, Παράθεση χαρτιού
Παράθεση χωρίς ραφές, Παράθεση χωρίς ραφές
Παράθυρα εικόνας
Περιγραφή, Παράθυρο εικόνας
Παράθυρα εικόνων
Βασικές ρυθμίσεις, Διαχείριση παραθύρων
Προτιμήσεις, Παράθυρα εικόνων, Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
Παράθυρο εικόνας
Μενού, Το μενού «Προβολή», Το μενού «Εικόνα», Το μενού «Χρώματα»
Παράσιτο, Γλωσσάρι
Παραμόρφωση επιλογής, Παραμόρφωση
Παραμόρφωση φακού, Παραμόρφωση φακού
Παρατιθέμενη κρυφή μνήμη, Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
Πεδίο αναζήτησης λίστας, Μενού καρτελών
Περίγραμμα, Περίγραμμα
Περιήγηση
Διάλογος, Διάλογος περιήγησης
Μέγεθος προεπισκόπησης, Διεπαφή
Πλήκτρο περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Προβολή παραθύρου περιήγησης, Παράθυρο περιήγησης
Περιηγητής
Plug-in, Περιηγητής προσθέτου
Διαδικασία, Ο περιηγητής διαδικασίας
Περιηγητής CML, Περιηγητής CML
Περιηγητής κλαστικών, Περιηγητής κλαστικών
Περικοπή, Περικοπή
Μετασχηματισμός, Επιλογές εργαλείων
Περικοπή στην επιλογή, Περικοπή εικόνας
Περικοπή στο περιεχόμενο, Περικοπή εικόνας
Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο, Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο
Περιοχή πινέλου, μοτίβου, διαβάθμισης
Προτιμήσεις, Επιλογές
Περιοχή σχεδίασης, Εισαγωγή στις στρώσεις
Περιοχή χρώματος, Foreground/Background Colors Area
Προτιμήσεις, Επιλογές
Περιστροφή, Περιστροφή, Περιστροφή, Ελεύθερη περιστροφή
Περιστροφή 180°, Περιστροφή 180°
Περιστροφή 90° αριστερόστροφα, Περιστροφή 90° αριστερόστροφα
Περιστροφή 90° δεξιόστροφα, Περιστροφή 90° δεξιόστροφα
Πινέλα, Διάλογος πινέλων
Αλλαγή μεγέθους πινέλου, Αλλαγή μεγέθους πινέλου
Διάλογος, Διάλογος πινέλων
Εισαγωγή, Πινέλα
Ιστορικό πινέλου, Παραπέρα πληροφορίες
Κινούμενα πινέλα
Εισαγωγή, Πινέλα
Παραμετρικά, Πινέλα
Περιοχή δείκτη εργαλειοθήκης, Brush/Pattern/Gradient Area
Πινέλα φίλτρου, Παραπέρα πληροφορίες
Πινέλο προχείρου, Το πινέλο προχείρου
Προσθήκη νέου, Προσθήκη νέων πινέλων
Συνηθισμένα, Πινέλα
Τύποι αρχείων, Προσθήκη νέων πινέλων
Χρώμα, Πινέλα
Πινέλα MyPaint (ΒαφήΜου), Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
Διάλογος, Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
Πινέλο, Πινέλο
Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint), Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
Πινέλο προχείρου, Το πινέλο προχείρου
Πλάσμα, Πλάσμα
Πλέγμα
Εμφάνιση/μάσκα πλέγματος, Εμφάνιση πλέγματος
Επισκόπηση, Πλέγματα και οδηγοί
Θόρυβος Πέρλιν, Θόρυβος Πέρλιν
Θόρυβος κελιού, Θόρυβος κελιού
Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise), Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
Προεπιλεγμένη ρύθμιση, Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
Προσκόλληση στο πλέγμα, Προσκόλληση στο πλέγμα
Φίλτρο πλέγματος, Πλέγμα
Φίλτρο πλέγματος (παλιό), Πλέγμα (παλιό)
ρύθμιση, Ρύθμιση του πλέγματος…
Πλήκτρο διαστήματος, Ενεργοποίηση του εργαλείου, Επιλογές
Πλήρης οθόνη, Πλήρης οθόνη
Πλήρης στοίχιση, Επιλογές
Πολικές συντεταγμένες, Πολικές συντεταγμένες
Πολιτική αβύσσου, Επιλογές
Πολλαπλασιασμός, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Πολυγωνική επιλογή, Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
Προβολή
Εισαγωγή, Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»
Χρώμα υπόβαθρου καμβά, Χρώμα υποβάθρου
Προβολή επιλογής, Προβολή επιλογής
Προειδοποίηση περικοπής, Προειδοποίηση περικοπής
Προεκβολή πανοράματος, Προεκβολή πανοράματος
Προεπισκοπήσεις, Διεπαφή
Καρτέλα προεπισκόπησης μεγέθους, Μενού καρτελών
Προεπισκόπηση
Εργαλεία μετασχηματισμού, Επιλογές εργαλείων
Μέγεθος προεπισκόπησης πλοήγησης, Διεπαφή
Προεπισκόπηση περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Σύνθετη προεπισκόπηση, Επιλογές εργαλείων
Φίλτρο, Εισαγωγή
Προεπισκόπηση περιήγησης, Παράθυρο εικόνας
Προοπτική, Προοπτική, Προοπτική
Προοπτική κλωνοποίηση, Προοπτική κλωνοποίηση
Προρρυθμίσεις
Εισαγωγή, Προρρυθμίσεις
Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου, Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
Προρρυθμίσεις πινέλων, Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
Προσάρτηση, Διάλογοι και προσάρτηση
Προσαρμογή
Αρχική οθόνη, Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Συντομεύσεις, Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
Προσαρμογή καμβά στις στρώσεις, Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή, Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
Προσαρτήσεις
Απόσπαση καρτέλας, Μενού καρτελών
Κλείδωμα καρτέλας, Μενού καρτελών
Κλείσιμο καρτέλας, Μενού καρτελών
Μέγεθος προεπισκόπησης, Μενού καρτελών
Μενού καρτελών, Μενού καρτελών
Μενού συνάφειας, Μενού καρτελών
Προβολή ως Λίστα/Πλέγμα, Μενού καρτελών
Προσθήκη Καρτέλας, Μενού καρτελών
Στιλ καρτέλας, Μενού καρτελών
Προσθήκη, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Προσθήκη καναλιού άλφα, Προσθήκη καναλιού άλφα
Προσθήκη λοξότμησης, Προσθήκη λοξότμησης
Προσθήκη περιγράμματος, Προσθήκη περιγράμματος
Προσκόλληση, Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
Προσκόλληση σε καμβά, Προσκόλληση σε καμβά
Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι, Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
Προσκόλληση στο πλέγμα, Προσκόλληση στο πλέγμα
Προσκόλληση στους οδηγούς, Προσκόλληση στους οδηγούς
Προσωρινός φάκελος, Φάκελοι
Προτιμήσεις, Διάλογος Προτιμήσεις
Ελεγκτές εισόδου, Ελεγκτές εισόδου
Θέμα, Θέμα
Θέμα εικονιδίου, Θέμα εικονιδίου
Πλέγμα εικόνας, Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
Προεπιλογές διαλόγου, Προεπιλογές διαλόγου
Προσκόλληση, Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
Συσκευές εισόδου, Συσκευές εισόδου
Προτιμήσεις (εντολή), Προτιμήσεις
Προφίλ ICC, Διαχείριση χρώματος στο GIMP
Πρόσθετα
Εγκατάσταση, Installing New Plug-Ins
Εισαγωγή, Plug-Ins
Συγγραφή, Writing Plug-ins
Πρόσμειξη, Πρόσμειξη, Γλωσσάρι
Πρότυπα, Διάλογος προτύπων
Πρότυπο
Δημιουργία πρότυπου, Δημιουργία πρότυπου…
Επεξεργασία, Επεξεργασία προτύπου
Μενού, Βασικές επιλογές
Πυξίδα Prewitt, Όριο
Πόροι συστήματος, Πόροι συστήματος
Ρίψη, Ρίψη
Σβήσιμο, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Σβήσιμο χρώματος (κατάσταση βαφής), Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής
Σβήστρα, Σβήστρα
Σημεία δειγματοληψίας, Διάλογος σημείων δειγματοληψίας, Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας
Σημειογραφία HTML, Γλωσσάρι
Σκίτσο, Σκίτσο
Σκακιέρα, Σκακιέρα
Σκακιέρα (παλιό), Σκακιέρα (παλιό)
Σκιές και τονισμοί, Σκιές-Τονισμοί
Σκληρό φως, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Σκοτείνιασμα μόνο, Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Σουπιά, Σουπιά
Σπειρογράφημα gimp, Σπειρογράφημα gimp
Σπειροειδές, Σπειροειδές
Σταγονόμετρο, Επιλογέας χρώματος
Στιγμιότυπο, Στιγμιότυπο
Στοίβα, Υπομενού «στοίβα»
Στοίχιση και Κατανομή, Στοίχιση και Κατανομή
Στροβιλιζόμενη υδρόγειος, Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
Στροβιλισμός και πίεση, Στροβιλισμός και πίεση
Στρογγυλές γωνίες, Στρογγυλές γωνίες
Στρογγυλεμένο ορθογώνιο, Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
Στρώσεις, Εισαγωγή στις στρώσεις
Συγχώνευση όλων των στρώσεων, Ισοπέδωση εικόνας
Σύνδεση, Ιδιότητες στρώσης
Στρώση, Γλωσσάρι
Όρια, Ιδιότητες στρώσης
Αγκίστρωση της αιωρούμενης στρώσης, Αγκίστρωση στρώσης
Αντιγραφή, Αντιγραφή
Αντιγραφή ορατών στρώσεων, Αντιγραφή ορατών
Αποκοπή (/επικόλληση)
Περιεχόμενο στρώσης αποκοπής, Αποκοπή
Γέμισμα
Γέμισμα με μοτίβο, Γέμισμα με μοτίβο
Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου, Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου, Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
Δημιουργία νέων στρώσεων, Δημιουργία νέων στρώσεων
Διάλογος, Διάλογος στρώσεων
Διαχείριση διαφάνειας
Αφαίρεση αδιαφανών εικονοστοιχείων από επιλογή, Subtract Alpha from Selection
Διατήρηση εξομάλυνσης, Ημιισοπέδωση
Επιλογή σύμφωνα με την αδιαφάνεια, Μετατροπή άλφα σε επιλογή
Κάνοντας τα χρώματα διαφανή, Χρώμα σε άλφα
Κατώφλι, Κατώφλι άλφα
Προσθήκη Καναλιού άλφα, Προσθήκη Καναλιού άλφα
Προσθήκη αδιαφανών περιοχών στην επιλογή, Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
Προσθήκη καναλιού άλφα στη στρώση παρασκηνίου, Προσθήκη καναλιού άλφα
Τομή αδιαφανών περιοχών με επιλογή, Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
Διαχείριση μάσκας
Απενεργοποίηση, Disable Layer Masks
Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή, Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
Διαγραφή μάσκας στρώσης, Διαγραφή μάσκας στρώσης
Επεξεργασία, Επεξεργασία μάσκας στρώσης
Εφαρμογή, Εφαρμογή μάσκας στρώσης
Μετατροπή μάσκας στρώσης σε επιλογή, Masks to Selection
Προβολή μάσκας στρώσης, Show Layer Masks
Προσθήκη μάσκας, Add Layer Masks
Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή, Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή, Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
Διαχείριση μεγέθους
Αλλαγή μεγέθους τρέχουσας στρώσης αλλά όχι των περιεχομένων της, Μέγεθος ορίου στρώσης
Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή, Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή
Αυξομείωση τρέχουσας στρώσης και των περιεχομένων της, Κλιμάκωση στρώσης
Κλιμάκωση τρέχουσας στρώσης στο μέγεθος της εικόνας, Στρώση στο μέγεθος της εικόνας
Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο, Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο
Διαχείριση στοίβας
Next layers, Select Next Layers
Previous layers, Select Previous Layers
Άνοιγμα εικόνας ως στρώσεις, Άνοιγμα ως στρώσεις…
Αντιστροφή σειράς στρώσης, Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»
Βύθιση στρώσης, Βύθιση στρώσης
Βύθιση της τρέχουσας στρώσης στον πυθμένα της στοίβας, Στρώση στον πάτο
Δημιουργία μιας νέας στρώσης από ορατές στρώσεις, Νέο από τα ορατά
Δημιουργία νέας στρώσης, Νέα στρώση
Διαγραφή τρέχουσας στρώσης, Διαγραφή στρώσης
Διπλασιασμός στρώσης, Διπλασιασμός στρώσης
Επιλογή της ανώτατης στρώσης, Επιλογή της ανώτατης στρώσης
Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, Στοίχιση ορατών στρώσεων…
Κατώτατη στρώση, Επιλογή κατώτατης στρώσης
Μετακίνηση της τρέχουσας στρώσης στην κορυφή της στοίβας, Στρώση στην κορυφή
Μετακίνηση τρέχουσας στρώσης μια θέση πάνω, Ανύψωση στρώσης
Συγχώνευση ορατών στρώσεων, Συγχώνευση ορατών στρώσεων
Συγχώνευση τρέχουσας στρώσης με την υποκείμενη στρώση, Συγχώνευση με την από κάτω
Συγχώνευση όλων των στρώσεων στην τρέχουσα ομάδα στρώσεων, Συγχώνευση ομάδας στρώσεων
Ενεργοποίηση, Ιδιότητες στρώσης
Επικόλληση, Επικόλληση, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης, Επικόλληση ως μοναδικής στρώσης επί τόπου, Επικόλληση ως νέου πινέλου, Επικόλληση ως νέο μοτίβο
Επιλογή στρώσης στον καμβά, Ομάδες στρώσεων
Καθαρισμός
Καθαρισμός περιεχομένου στρώσης, Καθαρισμός
Καταστάσεις, Καταστάσεις στρώσεων
Παλιά, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Καταστάσεις ανάμιξης, Καταστάσεις στρώσεων
Κείμενο, Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
Κλιμάκωση, Κλιμάκωση
Μέγεθος και όρια, Ιδιότητες στρώσης
Μέγεθος προεπισκόπησης, Μενού καρτελών
Μετακίνηση, Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης
Μετασχηματισμός
Κάθετη αναστροφή, Κάθετη αναστροφή
Οριζόντια αναστροφή, Οριζόντια αναστροφή
Περιεχόμενο στρώσης μετατόπισης, Αντιστάθμιση
Περιστροφή, Περιστροφή 90° δεξιόστροφα, Περιστροφή 90° αριστερόστροφα, Περιστροφή 180°, Ελεύθερη περιστροφή
Τύπος, Ιδιότητες στρώσης
Υπομενού
Διαφάνεια, Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»
Μάσκα, Το υπομενού «μάσκα»
Μετασχηματισμός, Το υπομενού «μετασχηματισμός»
Στοίβα, Υπομενού «στοίβα»
Στρώση υπόβαθρου, Ιδιότητες στρώσης
Συγχώνευση, Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
Συγχώνευση βάθους, Συγχώνευση βάθους
Συγχώνευση με την από κάτω, Συγχώνευση με την από κάτω
Συγχώνευση ομάδας στρώσεων, Συγχώνευση ομάδας στρώσεων
Συγχώνευση ορατών στρώσεων, Συγχώνευση ορατών στρώσεων
Συμμετρική βαφή, Symmetry Painting Dialog
Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα, Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
Συμπαγής θόρυβος, Συμπαγής θόρυβος
Συντομεύσεις, Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
Συντομεύσεις πληκτρολογίου, Διεπαφή, Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Διάλογος, Διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου
Συρρίκνωση παραθύρου, Συρρίκνωση παραθύρου
Συσκευές εισόδου, Συσκευές εισόδου
Συσκευές εισόδου (εντολή), Συσκευές εισόδου
Σφάλματα, Αναφορά σφαλμάτων και αιτήματα βελτιώσεων
Σφαιρoποίηση, Σφαιρoποίηση
Σχεδίαση, Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
Σχεδιαστής σφαίρας, Σχεδιαστής σφαίρας
Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Σχόλιο, Προχωρημένες ρυθμίσεις
Σωλήνες εικόνας, Πινέλα
Σωληνοεικόνα, Γλωσσάρι
Σύνθεση, Σύνθεση
Σύντηξη, Σύντηξη
Ταχύτητα κινούμενων στιγμών, Επιλογές
Τιμές, Στάθμες
Τιμή, Γλωσσάρι
Τιμή HSV, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Τμήμα κώδικα CSS διαβάθμισης, Χρησιμοποιώντας το διάλογο «Διαβαθμίσεις»
Το GIMP στο διαδίκτυο, Το GIMP στο διαδίκτυο
Τρέμουλο, Επιλογές εργαλείου
Τροχός κύλισης ποντικιού, Επιλογές εργαλείων
Τόπος παιχνιδιού, Πειραματικός χώρος δοκιμών
Τύποι
BMP, Γλωσσάρι
GBR, Προσθήκη νέων πινέλων
GIF, Εξαγωγή εικόνας ως GIF
GIH, Προσθήκη νέων πινέλων
JPEG, Εξαγωγή εικόνας ως JPEG
MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
MYB, Προσθήκη νέων πινέλων
PDF, Εισαγωγή από PDF, Γλωσσάρι
PNG, Εξαγωγή εικόνας ως PNG
PostScript, Γλωσσάρι
PS, Εισαγωγή από PostScript
PSD, Γλωσσάρι
SVG, Γλωσσάρι
TGA, Γλωσσάρι
TIFF, Εξαγωγή εικόνας ως TIFF
VBR, Προσθήκη νέων πινέλων
WebP, Εξαγωγή εικόνας ως WebP
XCF, Γλωσσάρι
Τύπος αρχείου, Γλωσσάρι
Υπεκφυγή, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Υπερδειγματοληψία, Γλωσσάρι
Υπερκαινοφανής, Υπερκαινοφανής
Υποβάθμιση βίντεο, Υποβάθμιση βίντεο
Υφασματοποίηση, Υφασματοποίηση
Υψηλό δυναμικό εύρος, Γλωσσάρι
Υψιπερατό, Υψιπερατό
Φάκελοι δεδομένων
Προτιμήσεις, Φάκελοι δεδομένων
Φάκελος εναλλαγής, Φάκελοι
Φάσμα, Γλωσσάρι
Φίλτρα
Απόδοση
Ομίχλη, Ομίχλη
Βελτιστοποίηση
Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης), Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
Αποκηλίδωση, Αποκηλίδωση
Αποσύνθεση-κυματιδίου, Αποσύνθεση κυματιδίου
Απόπλεξη, Απόπλεξη
Αφαίρεση κόκκινου ματιού, Αφαίρεση κόκκινου ματιού
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εξομάλυνση, Εξομάλυνση
Μείωση θορύβου, Μείωση θορύβου
Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα, Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
Υψιπερατό, Υψιπερατό
Φίλτρο NL (μη γραμμικό), Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Βινιέτα, Βινιέτα
Γενικά
GEGL Graph, GEGL Graph
Διάβρωση, Διάβρωση
Διαστολή, Διαστολή
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Κανονικός χάρτης, Κανονικός χάρτης
Λειτουργία GEGL, Λειτουργία GEGL
Πίνακας συνέλιξης, Πίνακας συνέλιξης
Χάρτης απόστασης, Χάρτης απόστασης
Διάκοσμος
Ασαφές περίγραμμα, Ασαφές περίγραμμα
Διαφάνεια, Διαφάνεια
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Κηλίδα καφέ, Κηλίδα καφέ
Μήτρα χρωμίου, Μήτρα χρωμίου
Παλιά φωτογραφία, Παλιά φωτογραφία
Στρογγυλές γωνίες, Στρογγυλές γωνίες
Χάραξη μήτρας, Χάραξη μήτρας
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εντοπισμός ορίων
Sobel, Sobel
Όριο, Όριο
Διαβάθμιση εικόνας, Διαβάθμιση εικόνας
Διαφορά Γκάους, Διαφορά Γκάους
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Λαπλάς, Λαπλάς
Νέον, Νέον
Θόλωση, Εισαγωγή
Γραμμική κίνηση, Θόλωση γραμμικής κίνησης
Διάμεση θόλωση, Διάμεση θόλωση
Εικονοστοιχείωση, Εικονοστοιχείωση
Επιλεκτική Gauss, Επιλεκτική θόλωση Gauss
Θόλωση Gauss, Θόλωση Gauss
Θόλωση μέσης καμπυλότητας, Θόλωση μέσης καμπυλότητας
Θόλωση παράθεσης, Θόλωση παράθεσης
Θόλωση φακού, Θόλωση φακού, Θόλωση φακού
Κίνηση εστίασης, Θόλωση κίνησης εστίασης
Κυκλική κίνηση, Θόλωση κυκλικής κίνησης
Μεταβλητή θόλωση, Μεταβλητή θόλωση
Θόρυβος
CIE lch, Θόρυβος CIE lch
Διασπορά, Διασπορά
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Επιλογή, Επιλογή
Θόρυβος HSV, Θόρυβος HSV
Θόρυβος RGB, Θόρυβος RGB
Ρίψη, Ρίψη
Σύντηξη, Σύντηξη
Ιστός
Εικόνα που μπορεί να πατηθεί, Image Map
Εισαγωγή, Φίλτρα Ιστού
Ημιισοπέδωση, Ημιισοπέδωση
Κίνηση
Ανάμειξη, Ανάμειξη
Αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή
Αποτύπωση, Αποτύπωση
Βελτιστοποίηση, Βελτιστοποίηση
Κυματισμός, Κυματισμός
Κύματα, Κύματα
Στροβιλιζόμενη υδρόγειος, Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
Καλλιτεχνικό
Ήπια λάμψη, Ήπια λάμψη
Ύφανση, Ύφανση
Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση, Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
Βαν Γκογκ, Βαν Γκογκ (LIC)
Εικονοστοιχεία νερού, Εικονοστοιχεία νερού
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Ελαιοποίηση, Ελαιοποίηση
Εφέ καμβά, Εφαρμογή καμβά
Ιμπρεσιονιστής GIMP, Ιμπρεσιονιστής GIMP, Επεξεργαστής χάρτη προσανατολισμού, Επεξεργαστής χάρτη μεγέθους
Κυβισμός, Κυβισμός
Παράθεση γυαλιού, Παράθεση γυαλιού
Σκίτσο, Σκίτσο
Υφασματοποίηση, Υφασματοποίηση
Φωτοαντίγραφο, Φωτοαντίγραφο
Κινούμενο σχέδιο
Εισαγωγή, Φίλτρα κινουμένων σχεδίων
Κοινές συναρτήσεις
Re-Show last, Re-Show Last
Εισαγωγή στα φίλτρα, Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
Επανάληψη τελευταίου, Επανάληψη τελευταίου
Επαναφορά όλων, Επαναφορά όλων των φίλτρων
Μεγάλη σκιά, Μεγάλη σκιά
Μενού, Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
Πίπτουσα σκιά, Πίπτουσα σκιά
Παραμορφώσεις
Aνάγλυφο, Aνάγλυφο
Άνεμος, Άνεμος
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Εκτύπωση εφημερίδας, Εκτύπωση εφημερίδας
Κάμψη καμπύλης, Κάμψη καμπύλης
Καλειδοσκόπιο, Καλειδοσκόπιο
Κατσάρωμα σελίδας, Κατσάρωμα σελίδας
Κυματισμός, Κυματισμός
Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μωσαϊκό, Μωσαϊκό
Παραμόρφωση φακού, Παραμόρφωση φακού
Πολικές συντεταγμένες, Πολικές συντεταγμένες
Στροβιλισμός και πίεση, Στροβιλισμός και πίεση
Υποβάθμιση βίντεο, Υποβάθμιση βίντεο
Χάραξη, Χάραξη
Προσθήκη λοξότμησης, Προσθήκη λοξότμησης
Προσθήκη περιγράμματος, Προσθήκη περιγράμματος
Συνδυασμός
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Λουρίδα ταινίας, Λουρίδα ταινίας
Συγχώνευση βάθους, Συγχώνευση βάθους
Σχεδίαση
Γεωμετρικά σχήματα, Γεωμετρικά σχήματα
Γραμμή καινοφανούς, Γραμμή καινοφανούς
Γραμμικές ημιτονοειδείς υφές, Γραμμική ημιτονοειδής
Δαίδαλος, Δαίδαλος
Διάθλαση, Μοτίβα διάθλασης
Διαφορά συννεφών, Διαφορά συννεφών
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Ημιτονοειδείς υφές, Ημίτονο
Θόρυβος Πέρλιν, Θόρυβος Πέρλιν
Θόρυβος κελιού, Θόρυβος κελιού
Κλαστική σύνθεση, Κλαστικό IFS
Κύκλωμα, Κύκλωμα
Λάβα, Λάβα
Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise), Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
Οδοντωτό, Οδοντωτό
Πίνακας Bayer, Πίνακας Bayer
Περιηγητής CML, Περιηγητής CML
Περιηγητής κλαστικών, Περιηγητής κλαστικών
Πλάσμα, Πλάσμα
Πλέγμα, Πλέγμα
Πλέγμα (παλιό), Πλέγμα (παλιό)
Σκακιέρα, Σκακιέρα
Σκακιέρα (παλιό), Σκακιέρα (παλιό)
Σπειρογράφημα gimp, Σπειρογράφημα gimp
Σπειροειδές, Σπειροειδές
Συμπαγής θόρυβος, Συμπαγής θόρυβος
Σχεδιαστής σφαίρας, Σχεδιαστής σφαίρας
Τυχαίες υφές, Qbist
Φλόγα, Φλόγα
Φως και σκιά, Εισαγωγή
Άνθιση, Άνθιση
Αναλαμπή διαβάθμισης, Αναλαμπή διαβάθμισης
Αναλαμπή φακού, Αναλαμπή φακού
Εφέ Xach, Εφέ Xach
Εφέ φωτισμού, Εφέ φωτισμού
Εφαρμογή φακού, Εφαρμογή φακού
Λάμψη, Λάμψη
Πίπτουσα σκιά (παλιό), Πίπτουσα σκιά (παλιό)
Προοπτική, Προοπτική
Υπερκαινοφανής, Υπερκαινοφανής
Χάρτης
Aυταπάτη, Aυταπάτη
Ανίχνευση κλαστικού, Ανίχνευση κλαστικού
Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός, Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
Εισαγωγή, Εισαγωγή
Μετατόπιση, Μετατόπιση
Μικρός πλανήτης, Μικρός πλανήτης
Παράθεση, Παράθεση
Παράθεση χαρτιού, Παράθεση χαρτιού
Παράθεση χωρίς ραφές, Παράθεση χωρίς ραφές
Προεκβολή πανοράματος, Προεκβολή πανοράματος
Χάρτης αντικειμένου, Χάρτης αντικειμένου
χάρτης ανάγλυφου, Χάρτης ανάγλυφου
Φίλτρο NL (μη γραμμικό), Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
Φίλτρο κυματισμού, Κυματισμός
Φλόγα, Φλόγα
Φως ακίδας, Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
Φωτισμός μόνο, Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Φωτοαντίγραφο, Φωτοαντίγραφο
Φωτογραφία, Εργασία με κάμερες ψηφιακών φωτογραφιών
Χάρακες
Εμφάνιση/μάσκα χάρακα, Εμφάνιση χαράκων
Χάραξη, Χάραξη
Χάραξη μήτρας, Χάραξη μήτρας
Χάρτης ανάγλυφου, Χάρτης ανάγλυφου
Χάρτης αντικειμένου, Χάρτης αντικειμένου
Χάρτης απόστασης, Χάρτης απόστασης
Χάρτης διαβάθμισης, Χάρτης διαβάθμισης
Χάρτης ξένου, Χάρτης ξένου
Χάρτης παλέτας, Χάρτης παλέτας
Χρήση
Προτιμήσεις
Αποσφαλμάτωση, Αποσφαλμάτωση
Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας, Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
Πόροι συστήματος, Πόροι συστήματος
Τόπος παιχνιδιού, Πειραματικός χώρος δοκιμών
Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB, Χρήση κατατομής (προφίλ) sRGB
Χρωματικό βάθος, Γλωσσάρι
Χρωματικό πρότυπο, Γλωσσάρι
Χρωματικότητα (Chroma) LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρωματισμός, Χρωματισμός
Χρωματισμός δείγματος, Χρωματισμός δείγματος
Χρωματισμός επιλογής, Χρωματισμός επιλογής
Χρωματισμός μονοπατιού, Stroke Paths
Χρωματολόγιο, Ο διάλογος χρωματολογίου
Επαναδιάταξη, Επαναδιάταξη χρωματολογίου
Ορισμός, Ορισμός χρωματολογίου
Χρώμα, Διαχείριση χρώματος στο GIMP, Γλωσσάρι
Ελαττωματική όραση, Ελαττωματική όραση χρώματος
Εμφάνιση χρώματος, Φίλτρα προβολής
Επιλογή κατά χρώμα, Επιλογή κατά χρώμα
Ισορροπία χρωμάτων, Ισορροπία χρωμάτων
Καταστάσεις ανάμιξης στρώσης, Καταστάσεις στρώσεων
Κορεσμός, Γλωσσάρι
Λήψη χρώματος, Επιλογέας χρώματος
Παλέτες, Διάλογος παλετών
Παλέτες (χρωματολόγια), Παλέτες
Πρόσμειξη, Γλωσσάρι
Πρότυπο προσθετικού χρώματος, Γλωσσάρι
Ρύθμιση χρωμάτων στάθμης, Στάθμες
Σημειογραφία HTML, Γλωσσάρι
Σύνθεση αφαιρετικών χρωμάτων, Γλωσσάρι
Τιμή, Γλωσσάρι
Χρώμα υπόβαθρου καμβά, Χρώμα υποβάθρου
Χρώματα από ευρετήριο, Γλωσσάρι
Χρώμα HSL, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV, Παλιές καταστάσεις στρώσεων
Χρώμα LCh, Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
Χρώμα παρασκηνίου, Foreground/Background Colors Area
Χρώμα προσκηνίου, Foreground/Background Colors Area
Χρώμα σε άλφα, Χρώμα σε άλφα, Χρώμα σε άλφα…
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Χρώμα υπόβαθρου, Χρώμα υποβάθρου
Χρώματα
Destripe, Destripe
Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Reinhard 2005, Reinhard 2005
Έκθεση, Έκθεση
Ένταση, Ένταση
Ανταλλαγή χρωμάτων, Ανταλλαγή χρώματος
Αντιστροφή, Αντιστροφή
Αντιστροφή τιμής, Αντιστροφή τιμής
Απεικόνιση τόνου, Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»
Ματόμυαλο (Retinex), Ματόμυαλο (Retinex)
Αποκορεσμός, Το υπομενού «Αποκορεσμός»
Αποκορεσμός, Αποκορεσμός
Σουπιά, Σουπιά
Απόσπασμα RGB, Απόσπασμα RGB
Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma), Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
Αυτόματα, Το υπομενού «Αυτόματο»
Αφίσα, Αφίσα
Βελτίωση χρώματος, Βελτιστοποίηση χρώματος
Γραμμική αντιστροφή, Γραμμική αντιστροφή
Εναλλαγή, Εναλλαγή χρωμάτων
Εξαγωγή ιστογράμματος, Εξαγωγή ιστογράμματος
Επέκταση, Αυτόματη χρωματική επέκταση
Επέκταση αντίθεσης, Επέκταση αντίθεσης
Επέκταση χρωμάτων σε χώρο HSV, Επέκταση αντίθεσης HSV
Θερμοκρασία χρώματος, Θερμοκρασία χρώματος
Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού
Ισοστάθμιση, Ισοστάθμιση
Κατώφλι, Κατώφλι
Καυτό, Καυτό…
Κορεσμός, Κορεσμός
Μέσος όρος περιγράμματος, Μέσος όρος περιγράμματος
Ομαλή παλέτα, Ομαλή παλέτα
Πληροφορίες, Το υπομενού «Πληροφορίες»
Πρόσμειξη, Πρόσμειξη
Σκιές και τονισμοί, Σκιές-Τονισμοί
Συστατικά, Το υπομενού «Συστατικά»
Ανασύνθεση, Ανασύνθεση
Αποσύνθεση, Αποσύνθεση
Εξαγωγή συστατικού, Εξαγωγή συστατικού
Μείκτης καναλιού, Μείκτης καναλιού
Μονός μείκτης, Μονοφωνικός μείκτης
Σύνθεση, Σύνθεση
Χάρτης, Το υπομενού «Χάρτης»
Χάρτης διαβάθμισης, Χάρτης διαβάθμισης
Χάρτης παλέτας, Χάρτης παλέτας
Χάρτης ξένου, Χάρτης ξένου
Χρωματισμός, Χρωματισμός
Χρωματισμός δείγματος, Χρωματισμός δείγματος
Χρώμα σε άλφα, Χρώμα σε άλφα…
Χρώμα σε γκρίζο, Χρώμα σε γκρίζο
Χρώματα από ευρετήριο, Κατάσταση από ευρετήριο, Γλωσσάρι
κείμενο κατά μήκος του μονοπατιού, Μενού συνάφειας κειμένου
προσαρτήσεις
προσθήκη καρτέλας, Ένα σύντομο μάθημα
φίλτρα
Παραμορφώσεις, Σφαιρoποίηση

A

Aκρίβεια, Κωδικοποίηση
Aνάγλυφο, Aνάγλυφο
Aυταπάτη, Aυταπάτη

B

BMP, Γλωσσάρι
bpp (δυαδικά ψηφία ανά εικονοστοιχείο), Γλωσσάρι

D

Destripe, Destripe
Disable Layer Masks, Disable Layer Masks

F

Fattal κ.α. 2002, Fattal κ.α. 2002
Floyd-Steinberg, Γλωσσάρι

I

Image Map, Image Map
IPTC, Γλωσσάρι

M

Mantiuk 2006, Mantiuk 2006
Menu bar
Εμφάνιση/μάσκα γραμμής μενού, Εμφάνιση γραμμής μενού
MNG, Εξαγωγή εικόνας ως MNG
MYB, Προσθήκη νέων πινέλων

Q

Qbist, Qbist
Quick Mask, The Quick Mask

R

Re-Show Last, Re-Show Last
Reinhard 2005, Reinhard 2005
RGB, Κατάσταση RGB, Γλωσσάρι
Roberts, Όριο

S

Script-Fu
Εγκατάσταση, Εγκατάσταση σεναρίων Script-Fus
Εισαγωγή, Χρήση σεναρίων Script-Fu
Μάθημα, Μάθημα Script-Fu
Υπομενού, Το υπομενού «Script-Fu»
Show Layer Masks (command), Show Layer Masks
Sobel, Όριο, Sobel
SVG, Γλωσσάρι